Potpisan sporazum o saradnji univerziteta "Educons" i državnih institucija kulture - Музеј Војводине

Potpisan sporazum o saradnji univerziteta “Educons” i državnih institucija kulture

17.03.2017. | Vesti

U svečanoj sali Univerziteta “Educons”, u četvrtak 16. marta 2017., upriličeno je svečano potpisivanje sporazuma o saradnji između predstavnika značajnih nacionalnih, pokrajinskih i gradskih institucija kulture i Univerziteta “Educons”. Potpisnici ovog sporazuma bili su direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada, mr. Siniša Jokić, upravnik Gradske biblioteke u Novom Sadu, Dragan Kojić, direktor Muzeja Vojvodine, prof. dr Drago Njegovan i rektor Univerziteta “Educons”, prof. dr Aleksandar Andrejević. Potpisivanje sporazuma je svojim prisustvom podržala i dekanka Akademije klasičnog slikarstva Univerziteta Educons, prof. dr Jasna Jovanov.

Pored navedenih, potpisnice sporazuma o saradnji su i direktorka Narodnog Muzeja u Beogradu, Bojana Borić-Brešković, direktorka Muzeja Grada Novog Sada, Vesna Jovičić, i direktorka Artis Centra iz Beograda i članica Međunarodnog saveta muzeja (ICOM Serbia), Tamara Ognjević-Tošković.

Uzevši u obzir napore i inicijativu koju Univerzitet “Educons” poslednjih godina uspešno razvija na tržištu visokog obrazovanja u Srbiji, da kroz funkcionalne platforme povezivanja nauke, privrede i neprofitnih organizacija podstakne i efektivni razvoj javno-privatnog partnerstva, potpisivanje ovog sporazuma ima za cilj i da umreži interese saradnje pokrajinskih i nacionalnih institucija kulture.

Potpisivanjem Sporazuma pruža se mogućnost potpisnicama za definisanje i usaglašavanje kao i sistematsko i dugoročno zajedničko organizovanje različitih oblika edukacije i naučno-stručnih istraživanja u cilju kreiranja okvira za:

  • programe redovnog studiranja i doživotno obrazovanje u privredi,
  • permanentno usavršavanje univerzitetskih studijskih programa za potrebe poslovne prakse,
  • sprovođenje studentske prakse u privredi,
  • stvaranje uslova za zajedničko učestvovanje i izradu međunarodnih i nacionalnih projekata.

Učesnici Sporazuma su saglasni da njihova dugoročna saradnja obuhvati sve oblike povezivanja visokoškolskog obrazovanja, nauke, privrede i kulture, radi ostvarivanja i obezbeđivanja zajedničkih interesa koji su od vitalne važnosti za obostrani razvoj u svim oblastima svoje delatnosti.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar