Pozdravna reč v.d. direktora Muzeja Vojvodine - Музеј Војводине

Pozdravna reč v.d. direktora Muzeja Vojvodine

26.12.2016. | Vesti

Poštovani,

Budući da sam odlukom Pokrajinske vlade 14. decembra 2016. postavljen za vršioca dužnosti direktora Muzeja Vojvodine, želim da Vam saopštim sledeće:

1. Muzej Vojvodine, u kojem radim od 14. aprila 1992. godine, sa mirovanjem staža kada sam bio direktor Muzeja Grada Novog Sada, je za mene vrednost sama po sebi, za koju se radi i živi. Sve što bude protiv Muzeja Vojvodine, njegovih programa, prostora i interesa, neće imati moju podršku. Ukoliko ne budem imao podršku nadležnih vlasti za realizaciju kulturne misije Muzeja Vojvodine u narednim godinama, podneću ostavku, sa javnim obrazloženjem. Očekujem da ćete se i Vi, kao i svi zaposleni, uključiti  u razvoj Muzeja Vojvodine u narednom periodu.

2. Nastojaću da zaustavim trend redukovanja personalnog sastava Muzeja Vojvodine, kao i redukovanja prostornih kapaciteta Muzeja Vojvodine – koji je doveo u pitanje ostvarivanje osnovnih, zakonom definisanih obaveza centralne muzejske ustanove u Autonomnoj pokrajini Vojvodini – uključujući nasilno, usmeno naređeno, skidanje Stalne postavke za Noviju istoriju u zgradi Muzeja Vojvodine u Dunavskoj ulici br. 37. Nastojaću da taj trend preokrenem i tražim Vašu podršku.

3. Što se jezika i pisma naše ustanove tiče, svedoci smo različitih iskustava  u prethodnom periodu, a od  danas treba da bude svima jasno da mi poštujemo Ustav Republike  Srbije, čl. 10, st. 1, po kojem su srpski jezik i ćirilično pismo zvanično u Srbiji. Kada su u pitanju jezici i pisma nacionalnih manjina, to ćemo poštovati u skladu sa zakonom u svim našim aktivnostima (izložbama, publikacijama itd.), a kada su u pitanju strani jezici, u skladu sa međunarodnim pravom i principom reciprociteta.

4. Što se Programa MV tiče za 2017. godinu, molim Vas da budete spremni da u najkraćem mogućem roku zajedno sagledamo važnost, realnost i funkcionalnost predloženih programa po odeljenjima i službama, što treba da obavimo do 30. 12. 2016. do 11 časova. Nakon toga sam u obavezi da naše osnivače i finansijere obavestim o Programu koji će se realizovati tokom 2017. godine, s obzirom na opredeljena sredstva u budžetu APV.

5. Budući da je 2017. godina jubilarna za naš muzej (170. godina od osnivanja Srpske narodne zbirke Matice srpske, 70. godina  od osnivanja Vojvođanskog muzeja, koji je preuzeo muzealije Muzeja Matice srpske, otvorenog za javnost 1933. godine, 15 godina od postojanja Muzeja Vojvodine, koji je nastao spajanjem Vojvođanskog muzeja i Istorijskog muzeja Vojvodine, osnovanog iz izdvojenog muzeološkog materijala o NOB-u iz VM (dva puta preimenovanog  tokom  70-ih godina 20 veka), čiji smo mi moralni i materijalni baštinici), treba da se posvetimo realizaciji Spomenice Muzeja Vojvodine (1847 –2017).

6. Budući da je 2018. godine stogodišnjica prisajedinjenja vojvođanskih oblasti  Kraljevini Srbiji krajem Prvog svetskog rata, u obavezi smo da realizujemo stalnu postavku pod naslovom Muzej prisajedinjenja. To zahteva istraživački i sakupljački rad, za šta će biti zadužena oba naša istorijska odeljenja, jer treba prikazati ne samo 1918, već i sve što je tome prethodilo, kao i ono što je tome sledovalo (do raspada   Jugoslovenske države) 90-ih godina 20. veka. Verujem u raspoloženje naših osnivača i finansijera da će za ovaj projekat biti obezbeđena adekvatna sredstva i adekvatan prostor u zgradi Muzeja u Dunavskoj br. 37. O ovom projektu treba da raspravljamo.

7. S obzirom na to da 2017. godine pada 75-godišnjica od zloglasne ”racije” u južnoj Bačkoj , verovatno ćemo biti u obavezi da pomognemo osnivačima Muzeja žrtava racije  u  Čurugu, da se u dogledno vreme realizuje stalna muzejska postavka u Čurugu. O ovome bi trebalo da svoje predloge da Odeljenje savremene istorije, kao i o drugim inicijativama za obeležavanje stratišta ”racije” (štrand itd.).

8. S obzirom na Sporazum o specijalnim odnosima Republike Srbije i Republike Srpske, u obavezi smo da sarađujemo sa muzejima iz RS, a pre svega sa Muzejom Republike Srpske. Molim Vaše predloge i sugestije.

9. Dosadašnja međunarodna saradnja nije bila baš uravnotežena.  Mi treba da sarađujemo sa odgovarajućim muzejima iz okolnih zemalja, što je prioritet, kao i sa muzejima iz svih drugih zemalja,  kada postoji zajednički ineteres, što je prioritet drugog reda.

10. Svi do sada nerealizovani projekti, neobjavljeni članci ili monografske publikacije, biće predmet moje pažnje tokom januara 2017. Molim za pisana obrazloženja i predloge.

11. Stojim svima na raspolaganju i sretna Vam 2017. godina.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar