Predavanje kustosa Muzeja Vojvodine na Univerzitetu u Kilu, Nemačka - Музеј Војводине

Predavanje kustosa Muzeja Vojvodine na Univerzitetu u Kilu, Nemačka

26.06.2017. | Predavanja

Predavanje kustosa Muzeja Vojvodine u Institutu za praistoriju i ranu istoriju Kristijan Albreht Univerziteta u Kilu, Nemačka

U ponedeljak, 19. juna 2017. godine arheobotaničar Aleksandar Medović, viši kustos Muzeja Vojvodine, je u okviru arheološkog kolokvijuma Instituta u Kilu održao predavanje studentima postdiplomskih studija na temu Arheobotanička istraživanja u jugoistočnom delu karpatskog basena na tri kasnoneolitska lokaliteta  ̶ Gorža, Ujvar i Borđoš. Na predavanju je prisustvovalo 25 studenata i kolega arheobotaničara, koji rade na  institutu, a potiču iz raznih delova sveta.

Polaznici kolokvijuma bili su upoznati sa najnovijim rezultatima istraživanja ove relativno nove nauke u jugoistočnom delu Evrope. Savremena arheološka istraživanja su danas nezamisliva bez uključivanja rezultata prirodnih nauka. S obzirom da su na predavanju predstavljena tri lokaliteta koja su prostorno veoma bliska, a koja se pak nalaze u tri različite države, interesovanje studenata je bilo tim veće. Ovaj pristup rešavanju prekograničnih problema u arheologiji, a time i niveliranje različitih pogleda arheoloških školi, predstavlja budućnost arheološke nauke. Upoređivanje lokaliteta koja su egzistirala u istom vremenskom okviru iznedrilo je niz sličnosti vezanih za biljnu privredu. Najnoviji rezultati ukazuju da su nosioci Vinčanske i Potiske kulture koristili čak pet žitarica u svojoj ishrani. Najnovija žitarica u ovom nizu otkrivena je tek posle 2000. godine  ̶  timofejeva pšenica. U diskusiji u kojoj su učestvovali eminentni stručnjaci, poput dr Helmuta Krola, dr Martina Furholta i dr Štefana Drajbrota, aktivno su učestvovali i budući doktori nauka. Ovom prilikom su izneti i prvi rezultati arheobotaničkih istraživanja na lokalitetu Borđoš, koji Muzej Vojvodine zajedno istražuje sa kilskim institutom od 2014. godine.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar