Predavanje naših stručnjaka na Univerzitetu u Segedinu - Музеј Војводине

Predavanje naših stručnjaka na Univerzitetu u Segedinu

10.03.2020. | Vesti

Stručnjaci Muzeja Vojvodine održali su predavanje na Departmanu za arheologiju Univerziteta u Segedinu 4. marta 2020. godine. Tema ovog predavanja bila je Projekat Borđoš: međunarodno multidisciplinarno istraživanje kasnoneolitskog nalazišta i njegovog mikroregiona. O ovom opsežnom projektu, koji je započet u saradnji sa Univerzitetom u Kilu, njegovim rezultatima i budućim planovima govorili su mr Tijana Stanković Pešterac, rukovodilac projekta Borđoš, Aleksandar Medović, arheobotaničar Muzeja Vojvodine i Ildiko Medović, arheolog i saradnik Muzeja na ovom projektu. Studenti i postdiplomci segedinskog univerziteta takođe su imali priliku da nakon predavanja pogledaju i dokumentarni film Borđoš, 7.000 godina pre.

http://regeszet.u-szeged.hu/

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja