Predavanje za početnike "Reč ima gastronomija" - Музеј Војводине

Predavanje za početnike “Reč ima gastronomija”

24.02.2016. | Predavanja

U sredu, 24. februara 2016. godine, u 18 sati, održaće se drugo predavanje “Čašu piva, molim!” iz ciklusa predavanja za početnike “Reč ima gastronomija”. Predavač je Zoran Stevanović. Predavanje je organizovano u saradnji sa Srpsko-nemačkim društvom “Vandrovka”.

Prvi počeci spravljanja piva na današnjoj teritoriji Vojvodine sežu u praistoriju. Pivo se spravljalo, takođe, u starom i srednjem veku. Ipak, počeci savremenog pivarstva na ovoj teritoriji su iz 18. veka. Nakon austro-turskih ratova, krajem 17. i početkom 18. veka, Habzburška monarhija je zavladala ovim područjem. Nemački doseljenici su iz svoje dotadašnje domovine sa sobom doneli kulturu spravljanja piva, koju su negovali vekovima u kontinuitetu. Drugi narodi, Srbi, Mađari, Rumuni i ostali, su odmah prihvatili ovu „gorku” baštinu, te je vrlo brzo obnovljena proizvodnja pića od slada i hmelja, koja je ovde u tursko doba bila zanemarena. Originalna arhivska dokumenta svedoče o prvim pivarama na današnjoj teritoriji Vojvodine u 18. veku. One su odmah uključene u prvredni sistem države, te su zavođene u statistiku i plaćale su porez, tzv. pivarski namet. Pivare su vremenom industrijalizovane, a neke od njih i danas rade. U našoj istorijografiji, obično se govori o starim pivarama u Pančevu, Velikom Bečkereku, Bečeju i Apatinu. Međutim, arhivska građa nudi dokaze i o drugim pivarama, od kojih su neke bile i starije.

 

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar