Predmeti Muzeja Vojvodine na velikoj izložbi „Kraljevi i svetitelji. Doba dinastije Arpadovaca“ u Sent Ištvan Kiralj muzeju u Sekešfehervaru - Музеј Војводине

Predmeti Muzeja Vojvodine na velikoj izložbi „Kraljevi i svetitelji. Doba dinastije Arpadovaca“ u Sent Ištvan Kiralj muzeju u Sekešfehervaru

21.03.2022. | Vesti

U petak, 21. 03. 2022. godine u Sent Ištvan Kiralj muzeju u Stonom Beogradu (Sekešfehervar) otvorena je izložba pod nazivom „Kraljevi i svetitelji. Doba dinastije Arpadovaca“. Ova izložba, realizovana u rekonstruisanom muzeju – objektu iz 18. veka, rezultat je zajedničkog projekta Mađarskog nacionalnog muzeja iz Budimpešte i Sent Ištvan Kiralj muzeja i predstavlja epohu prve mađarske dinastije – Arpadovaca (10–13. vek). Sekešfehervar je živopisni gradić koji se nalazi 60 km jugozapadno od Budimpešte, a u srednjem veku bio je prestoni grad i prvi centar srednjovekovne Kraljevine Ugarske.

Muzej Vojvodine doprineo je realizaciji ove impozantne postavke pozajmicom osam predmeta iz Zbirke srednjeg veka, sa lokaliteta Rakovac, od kojih su najreprezentativnije tri vizantijske bronzane ikonice sa prikazom Bogorodice i Bogorodice Odigitrije iz 12. veka. Uz njih, na ovoj velikoj izložbi može se videti i pet primeraka kamene plastike iz nekadašnje bazilike u Rakovcu: impozantni stub sa urezanim natpisom izvedenim runama (runski alfabet), kapitel drugog stuba, mermerna ploča sa životinjskim predstavama, friz sa palmetama i reljef sa predstavom orla.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar