Predstavljanje Muzeja Vojvodine na 51. godišnjoj ICOM ICME konferenciji u Estoniji - Музеј Војводине

Predstavljanje Muzeja Vojvodine na 51. godišnjoj ICOM ICME konferenciji u Estoniji

22.10.2018. | Vesti

Ovogodišnja konferencija ICOM ICME (Međunarodnog komiteta IKOM-a za etnografske zbirke i muzeje) održana je od 9. do 12. oktobra u Nacionalnom muzeju Estonije u Tartuu i okupila je oko 100 stručnjaka iz preko 20 zemalja širom sveta (bez predstavnika je jedino bila Južna Amerika). Na ovoj, 51. konferenciji po redu, učestvovala je dr Tatjana Bugarski, viši kustos etnolog Muzeja Vojvodine, kao jedini učesnik iz Srbije.

Tema ovogodišnje konferencije bila je  “Re‐imagining the Museum in the Global Contemporary”. Uvodni predavači su bili renomirani stručnjaci koji se bave preispitivanjem uloge muzeja u savremenom društvu: dr Andrea Vitkomb (Australija), dr Vejn Modest (Holandija), dr Filip Šorh (Nemačka) i dr Pile Runel (Estonija). Izlaganja o svojim muzejima i radu na pojedinim projektima imalo je još 34 kolega. Dr Tatjana Bugarski je na konferenciji predstavila rad Muzeja Vojvodine izlaganjem i poster prezentacijom pod nazivom “Curating Rituals: Challenges and Experiences in Time Perspective”, koje je u fokusu imalo muzeološki tretman običaja i običajnih predmeta. Muzej Vojvodine je predstavljen i preko svojih publikacija, uglavnom etnoloških, na izložbi koja je priređena u biblioteci Nacionalnog muzeja Estonije.

Nacionalni muzej Estonije (Eesti Rahva Muuseum) je dobitnik brojnih nagrada i priznanja u protekle dve godine, od kada je otvorena nova zgrada sa novim stalnim postavkama. Među najvažnije svakako spada “Kenet Hadson” nagrada Evropskog muzejskog foruma koju je ovaj muzej osvojio 2018. godine za “izuzetno neuobičajeno, smelo i, možda, kontroverzno postignuće koje preispituje uobičajene percepcije uloge muzeja u društvu, nastavljajući rad u duhu Keneta Hadsona”. Žiri je istakao da: “ovaj muzej obezbeđuje promišljanje o tome šta predstavlja pripadnost određenom prostoru, tako da prikuplja, čuva i interpretira sećanja na prošlost na načine koji muzej čine inkluzivnim okruženjem kreativnog učenja za sve. Ovaj muzej uzima u obzir i suočava se sa kompleksnim i kontroverznim istorijama i vidi svoju glavnu odgovornost u prikupljanju i čuvanju sećanja radi stvaranja nove vizije kulturnog dijaloga koji povezuje prošlost i budućnost. Izabravši multivokalni, participativni pristup istoriji svakodnevnog života, ovaj muzej preispituje tradicionalni koncept nacionalnog muzeja.”

Nacionalni muzej Estonije je u najvećoj meri etnografski muzej koji neguje i čuva etnografsko i folklorno nasleđe Estonaca i ostalih Ugro-finskih naroda. U novoj zgradi se nalaze dve stalne postavke: Susretanja, posvećena svakodnevnom životu u Estoniji od najranijih srheoloških nalaza do savremenog perioda i Eho Urala, na kojoj su predstavljeni Ugo-finski narodi i njihova kultura. Izložbe su opremljene brojnim digitalizovanim sadržajima, interaktivnim i multisenzornim efektima, koje su autori pažljivo uklopili na način da na skreću pažnju sa muzejskih predmeta, ali u isto vreme predstavljaju savremenu sliku Estonije kao jedne od vodećih zemalja u IT sektoru (Estonija je kolevka Skype-a, ali i platformi E-uprave). Osim depoa i konzervatorskih odeljenja, zgrada poseduje i velike prostore za tematske izložbe, otvoreni deo depoa, muzejski restoran, hol sa binom i ozvučenjem, bioskopsku, odnosno konferencijsku salu, biblioteku, kafe, suvenirnicu i deo za rad sa strankama i istraživačima.

Osim četvorodnevnog rada u inspirativnom okruženju Nacionalnog muzeja Estonije i upoznavanja sa nečinom rada ove institucije, organizatori su priredili i upoznavanje sa kulturama manjinskih grupa u oblastima Setoma i Peipsi, kao i jednodnevnu posetu muzejima u Talinu, glavnom gradu Estonije (Istorijski muzej i Pomorski muzej).

Sa Nacionalnim komitetom IKOM-a Finske kao domaćinom, učesnici konferencije su imali priliku da dva dana provedu u upoznavanju najvažnijih institucija u Helsinkiju koje se bave čuvanjem kulturnog nasleđa ove zemlje (Nacionalni muzej Finske, Muzej grada Helsinkija, Državni arhiv i Nacionalna biblioteka). Posebno je inspirativna bila poseta zgradi novog centralnog depoa u predgrađu Helsinkija sa najsavremenijim uslovima konzervacije i čuvanja muzejske građe i predmeta.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar