Preminuo prof. dr Dejan Mikavica - Музеј Војводине

Preminuo prof. dr Dejan Mikavica

03.11.2022. | Vesti

Muzej Vojvodine je sa velikom žalošću prihvatio vest da je prof. dr Dejan Mikavica preminuo, juče 2. 11. 2022.

Dejan Mikavica (rođ. 1964) je posle završene Karlovačke gimnazije upisao osnovne studije na Odseku za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, gde je diplomirao 1990. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu (1994), a doktorirao na Odseku za istoriju u Novom Sadu (2003). Radio je u Matici srpskoj od 1990. na projektu Srpski biografski rečnik, a potom od 1994. na Odseku za istoriju u Novom Sadu, kao asistent, docent, vanredni, a od 2014. i redovni profesor. Tokom perioda 2004–2015. bio je šef Odseka za istoriju. Istraživao je u arhivima u zemlji i inostranstvu, bio učesnik preko 50 naučnih konferencija, rukovodilac na četiri i učesnik na još pet naučna projekta. Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Istraživanja (2011–2015), a od 2021. bio je član Upravnog odbora Arhiva Jugoslavije. Autor je brojnih publikacija, od kojih pominjemo: Poslednji srpski pankalist: političko-filozofska biografija Laze Kostića (2004), Mihailo Polit-Desančić, vođa srpskih liberala u Austrougarskoj (2007), Srpsko pitanje na Ugarskom saboru 1690–1918. (2011), Srpska politika u Hrvatskoj i Slavoniji 1538–1918. (2015), Srpska politika u Vojvodini 1526–1918. (2017), Srpska politička elita u Austrougarskoj monarhiji 1526–1918 (2018), Jovan Subotić i Svetozar Pribićević (2017), Istorija Srba u Crnoj Gori 1496–1918. (u koautorstvu sa Goranom Vasinim i Nenadom Ninkovićem, 2013), Srbi u Habzburškoj monarhiji od 1526. do 1918. (u koautorstvu sa Goranom Vasinim, Nenadom Lemajićem i Nenadom Ninkovićem, 2016), Prečanski Srbi u Velikom ratu 1914–1918. (u koautorstvu sa Goranom Vasinim i Nenadom Ninkovićem, 2018) i mnoge druge.

Na mestu predsednika Upravnog odbora Muzeja Vojvodine nalazio se od 2017. godine i tako uspostavio dragocenu i bogatu saradnju sa našom ustanovom. Pored redovnog rada u Upravnom odboru, učestvovao je u brojnim projektima, publikacijama, recenzijama, otvaranjima izložbi i ceremonijama. Gubitak Dejana Mikavice kao čoveka i kao saradnika je ogroman.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar