Program Muzejska priča... u Beloj Crkvi - Музеј Војводине

Program Muzejska priča… u Beloj Crkvi

28.06.2021. | Vesti

U organizaciji Nacionalnog saveta češke manjine u Srbiji u Beloj Crkvi, u Istorijskom arhivu je 23. juna, naša kustoskinja – etnološkinja Ljiljana Trifunović, digitalno prezentovala muzejski materijal iz Bele Crkve i pripadajućih opštinskih sela u okviru projekta Muzejska priča.

Suština projekta je da se obiđu pojedini lokaliteti i publici, u digitalnoj formi, predstavi šta se u etnološkim zbirkama čuva iz njihovog mesta ili okoline. Ovaj način prezentacije je zasnovan na već unetim podacima o istorijatu predmeta i njegovom opisu u digitalnoj bazi. Preglednost i dostupnost podataka o muzejskom materijalu omogućava kustosu da u radu bude inovativan i kreativan.

U okviru Muzejske priče pojasni se još i to šta je stalna, a šta tematska postavka, šta je posao kustosa ili konzervatora i dr. Omogućeno je takođe da se jedan predmet prezentuje uz nekoliko fotografija koje prati kratka priča na slajdu i živa reč kustosa tj. autora projekta. Projekat postoji od 2015. godine i do sada su obrađena mnoga vojvođanska mesta. Pored Bele Crkve obrađena i sledeća sela: Kruščica, Kusić, Banatska Palanka, Crvena Crkva, Vračev Gaj, Dupljaja i Jasenovo.

Ukupno je prezentovano oko 50 predmeta iz navedenih mesta, ali treba napomenuti da Muzej Vojvodine čuva više od 200 predmeta sa ovog područja. Predmeti su uglavnom nastajali krajem 19. veka, pa sve do 90-ih godina 20. veka.

Na ovoj prezentaciji je bilo oko 30 posetilaca različite obrazovne, starosne i polne strukture.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar