Projekat „Borđoš“ – nastavak arheoloških istraživanja - Музеј Војводине

Projekat „Borđoš“ – nastavak arheoloških istraživanja

19.08.2019. | Vesti

Direktor Muzeja Vojvodine dr Drago Njegovan obišao je neolitski lokalitet Borđoš i posetio međunarodni tim arheologa, koji ga i ove godine istražuju. Tokom kampanje iz jula i avgusta 2019. godine, lokalitet Borđoš postao je svojevrsna škola arheologije u kojoj su, predvođeni prof. dr Martinom Furholtom, stručnjaci Muzeja Vojvodine i Univerziteta u Kilu obučavali studente osnovnih i master studija iz Osla (Norveška). Tim povodom, Muzej Vojvodine sklopio je Ugovor o saradnji sa Fakultetom humanističkih nauka Univerziteta u Oslu.

Sveobuhvatna istraživanja ovog jedinstvenog kasnoneolitskog naselja, stručnjaci Muzeja Vojvodine (mr Tijana Stanković Pešterac i Aleksandar Medović, uz učešće Ildiko Medović, saradnika na ovom projektu) započeli su u saradnji sa Institutom za praistoriju i ranu istoriju Kristijan Albrehts Univerziteta u Kilu tokom proleća 2014. godine (dr Robert Hofman, dr Martin Furholt, dr Štefan Drajbrot). U nastojanju da se otkrije što više podataka o životu ljudi na ovom mestu u praistorijsko vreme, tokom niza godina istraživanja, na ovom mestu radilo je preko četrdeset stručnjaka različitih profila, studenata master i doktorskih studija, profesora i dr. Od samog početka, istraživanja imaju interdisciplinarni karakter, te u njima učestvuju geolozi, pedolozi, geofizičari, geomorfolozi, arheobotaničari, arheozoolozi, hemičari i dr. Koriste se najsavremenije naučne metode, a rezultati se uobličavaju postulatima interpretativne arheologije.

Pored klasičnog arheološkog iskopavanja samog lokaliteta, u ovogodišnjoj kampanji, izvedena su geofizička istraživanja sa ciljem da se otkriju i druga neolitska naselja, ustanovi njihova struktura i prouči njihov odnos sa velikim borđoškim naseljem. Geomagnetnom prospekcijom potvrđeno je postojanje dva naselja ranog neolita – starčevačke kulture (u Novom Miloševu i lokalitet 16 kod Titelskog brega) i pet naselja poznog neolita koja su pripadala nosiocima potiske i vinčanske kulture (u Tarašu, Elemiru – Orbara, Žablju – Nove zemlje, Aradcu – Kameniti vinogradi, na Perleku kod Bečeja). Takođe je završena prospekcija bronzanodobnog naselja na Borđošu.

Prilikom iskopavanja pronađeno je mnoštvo ulomaka keramike potiske i vinčanske kulture, brojne kamene i koštane alatke, a najlepšim nalazom smatra se jedna praistorijska zvečka.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar