Projekat „Borđoš“ – nastavak međunarodnih arheoloških istraživanja - Музеј Војводине

Projekat „Borđoš“ – nastavak međunarodnih arheoloških istraživanja

01.04.2022. | Vesti

I ove godine nastavljena su sveobuhvatna arheološka istraživanja u sklopu projekta Borđoš. Kao multidisciplinarno istraživanje na lokalitetu Borđoš kod Novog Bečeja i njegovoj okolini, ovaj projekat započet je u proleće 2014. godine i rezultat je dugogodišnje saradnje između Muzeja Vojvodine i Instituta za praistoriju i ranu istoriju Kristijan Albrehts Univerziteta u Kilu. Pored otkrića velikog naselja potiske kulture iz doba poznog neolita (poslednje faze mlađeg kamenog doba) na samom lokalitetu Borđoš, najznačajnim rezultatima mogu se smatrati detaljni planovi osam naselja iz neolita i bronzanog doba, koji su dobijeni interpretiranjem snimaka dobijenih geomagnetnom prospekcijom. Primena ove neinvazivne geofizičke metode na arheološkim lokalitetima omogućava da se dobije detaljna slika svega što se nalazi pod zemljom, a predstalja rezultat ljudskog delovanja u prošlosti.

Tokom prolećne kampanje (2022) završava se geomagnetna prospekcija na lokalitetima Taraš, Aradac – Kameniti vinogradi, Titel – Lok, Žabalj – Nove zemlje, a isti posao započinje na lokalitetu Ugar Bajbuk – Opovo. Rezultati ovog posla omogućiće analizu strukture neolitskih naselja u ovom delu Banata i iznošenje hipoteza o organizaciji života, te društvenim odnosima ljudi koji su u njima živeli pre sedam hiljada godina i više.

Na samom lokalitetu Borđoš sprovodi se arheološko iskopavanje manjih razmera. Za sada je pronađen skelet mlade ženske individue, koja je sahranjena sa četvoro male dece različitog uzrasta.

Jednim od najlepših nalaza iz ovogodišnjih istraživanja smatra se jedinstvena keramička antropomorfna statueta, ukrašena ornamentom specifičnim za potisku kulturu.

 

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja