Promocija kataloga „Simboli srpske državnosti na etnološkim predmetima Muzeja Vojvodine“ - Музеј Војводине

Promocija kataloga „Simboli srpske državnosti na etnološkim predmetima Muzeja Vojvodine“

10.02.2023. | Događaji

U utorak, 14. februara u 12 sati u Muzeju Vojvodine (Dunavska 35) biće održana promocija kataloga Simboli srpske državnosti na etnološkim predmetima Muzeja Vojvodine autorke Ljiljane Trifunović, muzejske savetnice.

Na promociji će govoriti mr Tijana Stanković Pešterac, direktorka Muzeja i dr Vesna Marjanović, etnološkinja. Prisutnima će se takođe obratiti i autorka kataloga.

Reč autorke:

Objavljivanjem kataloga smo želeli da ukažemo na potrebu čoveka s kraja 19. i početka 20. veka koji je preko svojih svakodnevnih i običajnih predmeta, skriveno ili veoma jasno isticao svoj identitet i pripadnost srpskom narodu.

Katalog je ustvari tematska kolekcija u kojoj je obrađeno 43 predmeta sa istkanim trobojkama i izrezbarenim, izvezenim, iscrtanim ili istkanim grbovima.

Predmeti na kojima je izveden srpski grb i zastava pripadaju sledećim zbirkama: Društveni život i duhovna kultura, Privreda, Pokućstvo, Odevanje i Tekstilno pokućstvo.

Većina odabranih predmeta nastala je u vreme Austrougarske monarhije kada je srpska trobojka bila zabranjena i kada nije bilo poželjno isticanje srpskog porekla. Tada je došla do izražaja veština, snalažljivost, preciznost i hrabrost našeg stanovništva u očuvanju srpskog identiteta i slobodarskih ideja. Pored toga, na svim predmetima je veoma izražena umerenost u odabiru veličine i tehnike izrade ornamenta u odnosu na veličinu i funkciju predmeta.

 

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar