Promocija knjige "Kulturni život Vrbasa u ogledalu zavičajne štampe" - Музеј Војводине

Promocija knjige “Kulturni život Vrbasa u ogledalu zavičajne štampe”

10.04.2019. | Događaji

Promocija knjige Marije Orbović “Kulturni život Vrbasa u ogledalu zavičajne štampe. Bibliografija 1872-1944” održaće se 10. aprila 2019. godine u Muzeju Vojvodine u 13 sati. Učestvuju recenzent prof. dr Branko Bešlin, mr Đeze Bordaš, bibliograf savetnik Marija Jovancai i autorka.

Na osnovu prethodno sačinjene bibliografije  za period od 1872. do 1944. godine, Marija Orbović je u knjizi prikazala nastanak i razvoj štamparstva u Vrbasu, predstavljanjem rada štamparija, kao i pojedinih knjiga i njihovih autora. Posebna pažnja je posvećena utvrđivanju redosleda nastanka informativnih listova i biografija njihovih urednika. O kulturnom životu Vrbasa svedoči i treći deo knjige o vrbaskim piscima, profesorima Učiteljskoj školi, Kasini, bioskopima i drugim temama.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar