Promocija knjige „Novi Sad - prošlost u pričama" - Музеј Војводине

Promocija knjige „Novi Sad – prošlost u pričama”

17.10.2018. | Događaji

U sredu, 17. oktobra 2018. godine, u 19 sati (Dunavska 35) održaće se promocija knjige “Novi Sad – prošlost u pričama” autora Zorana Kneževa.

Na promociji će govoreti: dr Drago Njegovan, direktor  Muzeja Vojvodine, mr Siniša Jokić, dir. Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Petar Đurđev, direktor Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Miodrag Miša Blizanac, istoričar, dr Vladimir Sakač, hroničar i autor Zoran Knežev, književnik, hroničar i publicista.

U umetničkom delu programa nastupa Miodrag Miša Blizanac.

REČ AUTORA
„Druga knjiga je veim delom pisana publicistički, novinarski i istraživački, a bavi se ulicama, građevinama i događajima, ali i lјudima i njihovim sećanjima na ona prošla vremena. Dotakao sam se nekih “tabu” tema, o kojima je do sada u Novom Sadu malo pisano i pričano, jer su takve okolnosti i vremena bila. Istraživao sam teme poput Prvog svetskog rata, gde sam uspeo da dođem do originalnog teksta majora Vojislava Bugarskog, čoveka koji je prvi ušao u Novi Sad 1918. godine, zatim se bavim obeveštajnim službama u prošlosti, ali i za vreme Drugog svetskog rata. Takođe pišem o četničkoj organizaciji na ovim prostorima i o njenoj ulozi pre, i za vreme Drugog svetskog rata u Novom Sadu, bavim se “Rajinom šumom” i imao sam tu čast da mi pričaju potomci viđenijih lјudi grada čiji su očevi stradali na tom stratištu, i da mi otvore svoje privatne arhive. Takođe se malo bavim i znamenitim Novosađanima koji su bili članovi masonskih organizacija u prošlosti Novog Sada. Velika većina tekstova je publicistička i pišem o kafanama, graevinama, lepoticama, svadbama, prvim noćnim utakmicama, viđenijim i znamenitim ljudima, grobljima, prostituciji, čuvenim novosadskim tamburašima, i svemu onome što jedan grad, ima u izobilјu u svojoj prošlosti.“

IZ RECENZIJE
Afirmacija zavičajne istorije, odnosno izučavanje lokalne novosadske prošlosti nezamislivo je bez angažovanja gradskih hroničara, koji u svom istraživačkom duhu i spisatelјskom trudu kroz publicistički rad veoma interesantno i poučno prezentuju novosadsku varošku i gradsku istoriju. Upravo je takav rad i trud Zorana Kneževa hroničara i publiciste koji je javno zapažen, stručno uvažen i veoma značajan za izučavanje zavičajne istorije. Vredno, uporno, temelјno i sa velikim entuzijazmom i istraživačkom strašću Zoran Knežev pronalazi događaje, ličnosti i brojne podatke o urbanističkom, demografskom, kulturnom, privrednom, političkom, svakodnevnom i svakom drugom razvoju Novog Sada. Kako kroz istraživanje starih tekstova o novosadskoj istoriji tako i kroz razgovor za svojim sugrađanima autor sa mnoštvom detalјa i bogastvom opisa publikuje i objavlјuje sjajne i veoma zanimlјive teme predstavlјajući time našu urbanu istoriju na prepoznatlјiv i veoma atraktivan način. U tom smislu naš uvaženi hroničar je spremio za publikovanje veoma značajnu knjigu pod nazivom  „Novi Sad priče iz prošlosti“ koja predstavlјa skup Zoranovih sjajnih tekstova o prošlosti novosadske urbane zajednice. Slojevitim pristupom kroz raznovrsne teme o prvim novosadskim ulicama, pivarama, kafanama, doselјenicima, proslavama, prelјubama, proneverama, zdravstvenim prilikama, klizanju, magistartu, putovanjima i svim ostalim lјudskim i varoškim zbivanjima piše Zoran Knežev u svojoj knjizi. Publikacija predviđena da na oko 500 ilustrovanih stranica sa retkim fotografijama na najbolјi način predstavi bogatu novosadsku istoriju zaslužije više nego da bude štampana i na opštu radost sugrađana javno predstavlјena našoj novosadskoj javnosti.
Mr Siniša Jokić, istoričar

O Autoru:
Zoran Knežev je rođen na isti dan kada i Novi Sad, samo dvesto i nešto godina kasnije 1. februara 1967. godine, u Novom Sadu. Bio je vlasnik par privatnih firmi, a poslednja je firma „Hermes“, koja se bavila poslovno informacionim sistemima i koja je poslovala sa preko 40-tak firmi u Srbiji (Dnevnik, Šipad-Srbobran, Dominus, Dominus gradnja, Budućnost-građevinsko preduzeće, Nova brazda-Đurđin, Industrija metala i plastike Šabac, Limit…i mnoge druge), a hilјade i hilјade pređenih kilometara i hilјade pozanstava su ostavile neizbrisiv trag u njegovim sećanjima. Zbog svega što se u našoj zemlјi događalo u zadnjih 10-tak godina, i drastičnog smanjenja poslova, bio je prinuđen da zatvori firmu, posle 23 godine rada u privatnom biznisu. Upravo to mu je omogućilo da se totalno posveti ovoj materiji i istraživanju u vezi prošlosti i istorije Novog Sada i Vojvodine.
Dugi niz godina ga interesuje prošlost Novog Sada i zaista je daleko odmakao u istraživanju ovih prostora, što potvrđuju njegovi dosadašnji projekti. Samostalno je finansirao prvu DVD Fotomonografiju „Portret Novog Sada“, (dvočasovni film o nastanku i razvoju Novog Sada), koji je preveden i na engleski jezik, i koji je ujedno prvi projekat takve vrste o našem gradu. U Privrednoj komori Srbije, u organizaciji JISA – informatičkog saveza Srbije, Evropske ICT skupštine CEPIS i Evropske privredne komore EEIG, održan je sastanak međunarodnog žirija za dodelu priznanja Diskobolos 2009. godine. Veliko interesovanje na konkursu za nagrade Diskobolos pokazali su predstavnici iz bivših jugoslovenskih republika, ali i iz Velike Britanije, Austrije, Mađarske, Albanije, Češke i drugih zemalјa. Takmičenje je bilo u više kategorija, a “Portret Novog Sada” je učestvovao u kategoriji  IZDAVAŠTVA, u konkurenciji Televiziskih ostvarenja.
Za novosadsku Gradsku biblioteku-Zavičajnu zbirku, uradio je kratak fotodokumentarac o “Osijeku”, koji je bio poklon Gradske biblioteke u Novom Sadu, Gradskoj biblioteci u Osijeku. Takođe je za Gradsku biblioteku uradio 15-to minutni dokumentarni film o vezi Gradske biblioteke i Srpskog narodnog pozorišta, povodom jubileja SNP-a. Povodom početka i obeležavanja Prvog svetskog rata, uradio je takođe za Gradsku biblioteku mini-dokumentarni film o „Prvom svetskom ratu“. Učestvovao je na Stručnom skupu u Banovini, u organizaciji Gradske biblioteke – Zavičajne zbirke, povodom teme “Službeni glasnik Dunavske Banovine u periodu od 1931-1941”, uz prisustvo dosta eminentnih izlagača, gde je predstavio svoj rad i video materijal “Dunavska Banovina 1931-1941. godina”.
Učestvovao je na eminentnom Naučnom skupu „Prilozi za istoriju grada“ koji su 2014. godine zajednički organizovali Muzej grada Novog Sada, Istorijski arhiv grada Novog Sada i Filozofski fakultet-odsek za istoriju. Takođe je 2015. godine učestvovao na eminentnom naučnom skupu u Soko gradu povodom „800 godina zdravstva u Srbiji“, gde je održao predavanje pod nazivom „Zdravstvene prilike u Vojvodini u XVIII veku“.
Svoj materijal i foto-dokumentarnu građu ustupao je raznim gradskim institucijama: Gradskoj biblioteci, Arhivu grada Novog Sada, Spomen zbirci “Pavle Belјanski”, Muzeju grada Novog Sada, Galeriji Matice srpske, Muzeju Vojvodine… Pored toga je učestvovao u mnoštvu emisija za Novosadsku TV, (serijal „Kvadrat varoši“), i u pregršt televiziskih gostovanja  i pričao je na temu o istoriji Novog Sada. Za RTV Vojvodina je snimao dokumentaru emisiju („Priče iz stare kafane Proleće“), dokumentarno-igranu emisiju Živopis o “Pričama iz starog Novog Sada”, emisiju o starim “Novosadskim čardacima” …(Sva gostovanja su postavlјena na You Tube, pod nazivom “Istorija Novog Sada”). Snimao je dokumentarne emisije o iskonskim vezama Vojvođana i Crnogoraca, pod nazivom „Kamen u ravnici“. Objavlјivao je svoje članke u “Sveskama za istoriju Novog Sada” u izdanju Novosadskog kluba, kao i u Godišnjaku Istorijskog Arhiva grada Novog Sada. U novosadskim novinama “NS reporteru “ objavlјivao je tekstove pod nazivom “Tajna istorija Novog Sada”. Ustupao je svoju arhivsku građu za razne časopise i publikacije: „Dnevnik“, “Nacionalna revija Srbije“, ”Blic”, ”Večernje novosti”, “24 časa”, “Novosadske novine”…
Uradio je DVD fotomonografiju “Hronika nastajanja Vojvodine”, koja obrađuje segmente prošlosti, od Panonskog mora, pa sve do Karlovačkog mira, a sada trenutno radi na drugom delu. Držao je tribine o Dunavskom keju u saradnji sa MZ na keju i ZIG-om, sa temom „Kej juče, danas, sutra“. Držao je takođe razne tribine i predavanja o prošlosti Novog Sada po raznim institucijama u gradu. Takođe poseduje zavidan broj (preko 10.000) starih fotografija, razglednica i ostalog materijala o Novom Sadu, Vojvodini i Srbiji. Napravio je sajt o istoriji Novog Sada koji se nalazi na adresi: http://sites.google.com/site/portretnovogsada/
Učestvovao je kao autor na projektu “Muzej istorije Novog Sada”, koji je bio postavlјen u restoranu “Lipa” (najstarijem u Novom Sadu iz 1880. godine), koji na jedinstven način prikazuje istoriju Novog Sada i njegov razvoj, kroz etape i daje ogroman doprinos kulturnoj baštini našeg divnog grada, gde je uspeo da spoji nespojivo…kafanu…kulturu…umetnost…i istoriju i da uradi nešto epohalno i pokloni gradu. Trenutno piše tri knjige. Jednu pod radnim nazivom „Kafanologija Novog Sada“, sa mnoštvom foto-građe i zanimlјivih priča iz kafana Novog Sada. Druga ima naziv „Hronika nastajanja Vojvodine“ i u njoj piše kako su ovi prostori današnje Vojvodine izgledali od nastanka. Materijal je obiman i sve ukupno ima preko 2.000 strana razne građe, ali tu još nije kraj. Treća knjiga pod radnim nazivom „Kako je stvaran Novi Sad“ nam govori o nastanku i samim počecima naseljavanja i mestima pre Novog Sada na ovim prostorima. Takođe je završio još jedan DVD projekat pod radnim nazivom „Sećanja iz Novog Sada“, gde je pokušao da u tri dela prikaže najzanimlјivije događaje u našem gradu…od nastanka do današnjih dana, kao dokumentarni film, sa dosta foto i filmske građe. Učestvovao je u pisanju Monografije na četiri jezika (srpski, ruski, nemački, engleski) sa preko 300 fotografija i 97 autorskih tekstova. Tekstove je pisalo 48 renomiranih autora, a fotografije uradilo 30 fotoreportera.
Dunavski turistički klaster Istar 21 i Kulturni centar Novog Sada realizovali su program „Dunav, svedok kulture“ sa cilјevima da se podigne svest o značaju kulturnih i turističkih potencijala Dunava i grada Novog Sada i da se poveća broj mladih i kreativnih lјudi koji će biti uklјučeni u stvaranje kulturističkih priča upotreblјivih za turističku ponudu grada. Bio je jedan od predavača sa zanimljivim temama i izlaganjem, što je objavljeno i na sajtu Kulturnog centra. “Publicista i hroničar Zoran Knežev je polaznicima radionica pružio obilјe informacija od nastanka Dunava do kulturnih vrednosti savremenog Novog Sada. On je na konkretnim primerima pokazao koliko je kulturno-istorijsko blago pohranjeno u Novom Sadu, sa posebnim osvrtom na istorijat novosadskih mostova i Petrovaradina.” (Preuzeto sa sajta Kulturnog centra Novog Sada). Obavlјa volonterski funkciju sekretara “Novosadskog kluba”, koja iza sebe ima ostvarene značajne projekte kao što su “Enciklopedije Novog Sada” i “Sveske za istoriju Novog Sada”. Takođe je redovan član Matice srpske i član “Malog istorijskog društva“. Bio je urednik tri kolumne, pisao je i uređivao za jedan novosadski portal pod nazivom mojnovisad.com. Ovo je ukratko dosadašnji opus Zorana Kneževa, autora ove zaista dragocene knjige, vezan za oblast istorije ovih prostora. Iz svega gore navedenog, možete steći sliku o njegovom dosadašnjem angažovanju i želјi da stvara nešto što će ostati u amanet, kako današnjim, tako i svim budućim pokolenjima koji žive u Novom Sadu, i da da svoj doprinos u kulturno-istorijskoj baštini grada Novog Sada.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja