Rad Muzeja predstavljen na dva stručn skupa u oktobru - Музеј Војводине

Rad Muzeja predstavljen na dva stručn skupa u oktobru

01.11.2021. | Vesti

U toku meseca oktobra 2021. godine rad Odeljenja za pedagoški rad i odnose s javnošću Muzeja Vojvodine je predstavljen na dva stručna skupa.

Naša koleginica Slađana Velendečić, rukovodilac pomenutog Odeljenja učestvovala je, 21. oktobra, na stručnom skupu – simpozijumu koji je organozovao Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za pedagogiju: Izazovi profesionalnog identiteta pedagoga u savremenom društvenom i obrazovnom kontekstu, sa izlaganjem na temu: Muzejski pedagog

Takođe, 30. oktobra, sa izlaganjem na temu: Edukacija prosvetnih radnika/ca za implmentaciju resursa kulturno – istorijskog nasleđa u nastavi, učestvovala je na Međunarodnoj konferenciji Izazovi celoživotnog učenja u 21. veku. Organizator ovog značajnog međunarodnog skupa je: Trening centar KOCEVSKI u okviru EREAZMUS+ projekta Potrebe nastavnika za celoživotnim učenjem u kontekstu obrazovanja za 21. vek. Koorganizator skupa je Društvo učitelja Novog Sada.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja