Radionica za penzionere - Музеј Војводине

Radionica posvećena najstarijim sugrađanima je započela sa radom 2005. godine sa idejom da se i ovoj ciljnoj grupi probliže muzejski sadržaji.

Takođe im se nudi da na jedan koristan i kreativan način ispune svoje slobodno vreme, da se upoznaju sa kulturnim blagom koje čuva Muzej, sa stalnom postavkom i tekućim tematskim izložbama pa da potom utiske i saznanja koja tom prilikom dobiju koriste za kreativan i stvaralački rad.

U praktičnom delu radionice upoznaju se sa različitim tehnikama likovnog izraza.

Na dosadašnjim sastancima upoznali smo se sa tehnikama slikanja na staklu i tekstilu, kaše tehnikom, salvet tehnikom, modelovanje glinom, izradom slika od slame, pravljenjem aranžmana od suvog cveća…

Radionice se održavaju jednom ili dva puta mesečno (po dogovoru sa polaznicima). Muzej pri tom obezbeđuje najveći deo potrebnog materijala za rad.

Vreme održavanja ove radionice biće objavljeno na našem sajtu kao i putem medija.

Autori i realizatori radionice su Slađana Velendečić i Vjeročka Šipka, muzejski pedagozi.

Accessibility Toolbar