Saradnja Muzeja Vojvodine i gimnazije „Jan Kolar“ iz Bačkog Petrovca - Музеј Војводине

Saradnja Muzeja Vojvodine i gimnazije „Jan Kolar“ iz Bačkog Petrovca

21.02.2019. | Vesti

Početkom februara meseca održan je prvi sastanak Odbora za istoriju i izložbenu delatnost povodom priprema za obeležavanje stogodišnjice postojanja gimnazije „Jan Kolar” u Bačkom Petrovcu. Na sastanku su direktorka škole Ana Medveđova i kustos Muzeja Vojvodine Čarna Milinković izložile preliminarni nacrt buduće stalne postavke u pomenutoj školi, koja će prikazati njenu bogatu prošlost, kao i izgled Spomen sobe koja je nastala 70-ih godina 20. veka i koja će dobiti svoj novi i moderniji izgled. Pored stalne postavke pravi se i putujuća izložba koja će takođe pratiti istorijat škole i koja bi trebala da bude prikazana u određenim muzejima i kulturnim institucijama kako u zemlji tako i u Slovačkoj Republici.

U Odboru za izložbenu delatnost su: Ana Medveđova, dr Samuel Čelovski, Ana Seč-Pinćir, Jaroslav Miklovic, Gabriela Gubova Červenji, Jaroslav Čiep, Pavel Čanji, Vladimir Valenćik, Ana Struharova, Kristina Kevenska, Daniela Triaškova, Vjeroslava Struharova i Čarna Milinković.

Autor stalne postavke i putujuće izložbe je Čarna Milinković, a Spomen sobe: dr Predrag Bajić, Vojislav Martinov i Čarna Milinković, kustosi Muzeja Vojvodine.

Izložbe će biti otvorene 1. oktobra 2019. godine u prostorijama gimnazije “Jan Kolar” u Bačkom Petrovcu.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar