Saradnja Muzeja Vojvodine sa Filozofskim fakultetom u Novom Sadu - Музеј Војводине

Saradnja Muzeja Vojvodine sa Filozofskim fakultetom u Novom Sadu

30.09.2019. | Vesti

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Muzej Vojvodine skolopili su sporazum o saradnji u petak, 27. 9. 2019. godine. U ime Filozofskog fakulteta, sporazum je potpisala dekan prof. dr Ivana Živančević Sekeruš, a u ime Muzeja Vojvodine direktor dr Drago Njegovan.

Sporazumom je predviđena bogata i svestrana saradnja između dve institucije –dogovaraće se o zajedničkoj realizaciji manifestacija, zaštiti istorijske i umetničke baštine, muzeologije i drugim oblastima od zajedničkog interesa. Planirano je da se saradnja realizuje u organizaciji i održavanju zajedničkih izložbi, kao i u razmeni izložbi; saradnji u naučno-istraživačkoj sferi, razmeni informacija u oblasti kulture, muzeologije i zaštite kulturne baštine, u organizaciji i održavanju konferencija i seminara iz oblasti koje proučavaju Fakultet i Muzej.

Predstavnici obeju strana uvereni su da će saradnja ovih obrazovnih, naučnih i kulturnih institucija doprineti unapređenju kulture u celini, naročito u ovoj godini kada Filozofski fakultet obeležava 65 godina postojanja i uspešnog rada.

> https://www.dnevnik.rs/drustvo/saradna-filozofskog-i-muzeja-vojvodine-za-unapredene-kulture-27-09-2019

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja