Simpozijum „Kultura i identitet Bunjevaca“ - Музеј Војводине

Simpozijum „Kultura i identitet Bunjevaca“

18.02.2017. | Događaji

Muzej Vojvodine, pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, organizuje Simpozijum pod nazivom „Kultura i identitet Bunjevaca“.

Simpozijum će se održati u subotu, 18. februara 2017. godine u prostorijama Skupštine AP Vojvodine u Novom Sadu, Vladike Platona 2, sa početkom u 10.30 časova.

Program Simpozijuma

 

9,30-10,30 Ulazni hol Skupštine AP Vojvodine

Prijem učesnika, gostiju i novinara

(Sekretarijat Simpozijuma)

10,30-11,00 Sala br. 1

Plenarna sednica: Otvaranje Simpozijuma i pozdravni govori prof. Miroslava Štatkića, pokrajinskog sekretara, i gostiju

Predsedava: dr Drago Njegovan

Rad po sekcijama

Sala br. 1

Sekcija I

Moderatori:

Prof. dr Slobodan Bjelica, Mirko Bajić i prof. dr Saša Marković

11,00-11,15 Prof. dr Vladan Gavrilović, Zajednički život Srba i Bunjevaca u Somboru do 18. veka

11,15-11,30 Vladimir Nimčević, Srpski, italijanski i nemački izvori o doseljavanju Bunjevaca u Bačku tokom 17. veka

11,30-11,45 Zoran Veljanović, Arhivska građa o Bunjevcima u Istorijskom arhivu Subotica

11,45-12,00 Milan Stepanović, Franjevački red i verski život somborskih i ostalih bačkih Bunjevaca u XVII i XVIII stoleću

12,00-12,15 Prof. dr Saša Marković, Bunjevci i Velika narodna skupština Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena u Banatu, Bačkoj i Baranji 25. novembra 1918.

12,15-12-30 Prof. dr Slobodan Bjelica, Vojvođanski radikali i Bunjevci u Kraljevini SHS

12,30-12,45 Gavro Burazor, Bački Bunjevci za vreme Drugog svetskog rata (1941-1945)

12,45-13,00 Aleksandar Rajevac, „Naše novine“: jedan list bačkih Bunjevaca za vreme Drugog svetskog rata

13,00-13,15 Diskusija

13,15-14,30 Pauza za ručak

14,30-14,45 Prof. dr Dejan Mikavica, Ideološka i politička prekretnica u tumačenju nacionalnog identiteta Bunjevaca 1945. godine

14,45-15,00 dr Milan Micić, Naredba GNOO Vojvodine od 14. maja 1945. godine o Bunjevcima i Šokcima – odluka o određivanju identiteta

15,00-15,15 dr Drago Njegovan, Vojvođanska policija kao instrument kroato-komunističkog projekta hrvatizacije Bunjevaca u Bačkoj posle Drugog svetskog rata

15,15-15,30 Mirko Bajić, Napad na etnički identitet Bunjevaca posle Drugog svetskog rata – Naredba GNOO za Vojvodinu i način sprovođenja naredbe

15,30-15,45 Željko Bošnjak: Popisi stanovništva SFRJ kao dokaz žilavosti bunjevačkog etničkog identiteta – kategorija „ostali“ u mnogim mestima Bačke u popisima od 1948. do 1990.

15,45-16,00 Prof. dr Slobodan P. Orlović, Protivustavnost asimilatorskih pravnih akata i mera prema Bunjevcima i Šokcima po oslobođenju 1945. godine

16,00-16,15 Diskusija

Sala br. 2

Sekcija II

Moderatori:

prof. dr Aleksandar Raič, prof. dr Žarko Bošnjaković i dr Biljana Sikimić

11,00-11,15 prof. dr Aleksandar Raič, Etnička autohtonost i formiranje nacionalnog identiteta bačkih Bunjevaca

11,15-11,30 Mijo Mandić, Prvi pomeni Bunjevaca u istoriji

11,30-11,45 dr Aleksandar Horvat, Od premodernog ka modernom etničkom identitetu: južnougarski Bunjevci u drugoj polovini 19. veka

11,45-12,00 Zvonko Stantić, Porodične zadruge bačkih Bunjevaca od XVIII do XX vika

12,00-12,15 Stanislava Lutkić, Somborski i subotički salaši kao jedinstveni životni prostor Bunjevaca

12,15-12,30 Nevenka Bašić Palković, Istorijat periodike kod Bunjevaca od 1868. do 1944. godine

12,30-12,45 Vanja Kolar, Bunjevačko novinarstvo od vremena preporoda do danas

12,45-13,00 Ivan Sedlak, Bunjevački priporoditelji i kultura Bunjevaca u periodu nacionalnog priporoda u drugoj polovini 19. vika – vrime Ivana Antunovića

13,00-13,15 Diskusija

13,15-14,30 Pauza za ručak

14,30-14,45 prof. dr Ferenc Nemet, Leksikalni rad „tvorca bunjevački riči“, nacionalnog preporoditelja, Ambrozija Šarčevića u drugoj polovini 19. veka

14,45-15,00 Dr Suzana Kujundžić Ostojić, Bunjevačka književnost i borba za posebnost bunjevačkog govora i jezika Bunjevaca

15,00-15,15 prof. dr. Žarko Bošnjaković, Osobenost bunjevačkog govora

15,15-15,30 Dr Biljana Sikimić i Teodora Vuković, Digitalna zaštita bunjevačkih govora

15,30-15,45 Diskusija

Sala br. 3

Sekcija III

Moderatori:

prof. dr Vesna Marjanović, Nikola Babić i mr Katarina Radisavljević

11,00-11,15 prof. dr Vesna Marjanović, O „čitanju“ običaja Bunjevaca u Bačkoj

11,15-11,30 dr Tatjana Bogojević, Članci o Bunjevcima u „Letopisu Matice srpske“

11,30-11,45 Mirjana Savanov, Pedagoški rad kod Bunjevaca

11,45-12,00 Antun Romić, Narodne igre – folklorno stvaralaštvo

12,00-12,15 Tamara Babić, Muzičko stvaralaštvo Bunjevaca

12,15-12-30 Damir Išpanović, Magijska uloga dara u svadbenim ritualima bačkih Bunjevaca. Odnos obreda i poezije

12,30-12,45 mr Katarina Radisavljević, Bunjevačka narodna nošnja i nacionalni kostim u zbirci za narodne nošnje i odevanje Muzeja Vojvodine

12,45-13,00 Bratislava Idvorean Stefanović, Neki tragovi izobičajenih tekstilnih tradicija kod bačkih Bunjevaca

13,00-13,15 Diskusija

13,15-14,30 Pauza za ručak

14,30-14,45 Tatjana Bugarski, Izrada predmeta i slika od slame kao simbol identiteta Bunjevaca

14,45-15,00 Nikola Babić i Kata Kuntić, Narodni običaji kao savremene manifestacije (Veliko prelo i Dužijanca)

15,00-15,15 prof. dr Vladimir Đurić, Ostvarivanje i zaštita manjinskih prava Bunjevaca u Republici Srbiji

15,15-15,30 Nikola Babić, Istorija novoformiranih bunjevačkih institucija: Bunjevačka matica, Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine, Bunjevački informativni centar i ostale institucije za kulturu i informisanje

15,30-15,45 Diskusija

Sala 1

16,30-17,00 Plenarna sednica: Izveštaj moderatora sekcija i

Zaključci učesnika Simpozijuma

Predsedava: dr Drago Njegovan

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar