Slika–sat Patrijarh Rajačić blagosilja Srbe graničare - Музеј Војводине

Slika–sat Patrijarh Rajačić blagosilja Srbe graničare

14.05.2020. | Budi odgovoran prema duhu i telu

1859; B. Putnik prema litografiji Anastasa Jovanovića; Ulje na limenoj ploči, 56 h 72 cm (sa ramom 80 h 100 cm); Sign. d.d.: B.Putnik, 1859; Mehanizam sata: Olbrich, Wien

U okviru Zbirke primenjene umetnosti Muzeja Vojvodine svojom brojnošću i reprezentativnim primercima izdvaja se kolekcija satova. Dugogodišnjim sakupljanjem satova koji su izrađivani ili su bili u upotrebi u Vojvodini od sredine 18. veka do polovine 20 veka, dobija se uvid u njihov tehnološki i istorijsko-umetnički razvoj. Kao predmet dekorativno-utilitarnog karaktera i sastavni deo građanskih enterijera, sat je nosilac brojnih infomacija i jedno od obeležja epoha u kojima je bilo sklonosti prema umetničkim predmetima i njihovom luksuznom izgledu. Sačuvani satovi su uglavnom poreklom iz imućnih građanskih porodica i odražavaju ukus naručioca i njihov status u društvu. Istovremeno, oni nam svedoče o značaju i mestu kućnog sata u istoriji kulture.

Posebnu pažnju zaslužuju bidermajer, zidni satovi sa mehanizmima za sviranje tzv. slika-sat, veoma omiljen u Vojvodini u vremenu 1830−1860. godine. Na ovom tipu sata dominira slika u bogatom ramu sa elementima drugog rokokoa. U kruništu rama nalazi se sat i mehanizam za sviranje koji su se proizvodili u Beču ili Pešti, ali se pretpostavlja da su ih na području Vojvodine sastavljali od delova kojima su bečke radionice snabdevale majstore širom države. Od ukupno tri sata ovog tipa koji se čuvaju u okviru Zbirke primenjene umetnosti jedan je izložen na stalnoj postavci Muzeja Vojvodine.

Slika-sat Patrijarh Rajačić blagosilja Srbe graničare rađena je za porodicu Bibić iz Melenaca 1859. godine. Slikar B. Putnik predstavio je događaj iz Bune 1848−49. godine kada je patrijarh Josif Rajačić, kao verski poglavar, preuzeo komandu nad Srbima graničarima posle iznenadne smrti Stevana Šupljikca 27. 12. 1848. godine. Patrijarh Rajačić prikazan je na belom konju sa podignutim mačem u desnoj i krstom u levoj ruci kojom blagosilja postrojene Srbe graničare odevene u austrijske uniforme i narod u  različitim nošnjama. Slika je nastala prema litografiji Anastasa Jovanovića (1817–1899), koja pripada seriji Iz ratni pozorja Srbski 1848. Ovaj sat, kao i mnogi drugi iz ovog vremena, odražava nacionalne težnje Srba, kao što tu namenu imaju i pesme iz muzičkih automata domaćih muzičara. Sat ima automat Olbrih iz Beča sa muzičkim mehanizmom koji svira dve rodoljubive pesme na tekst prote Vase Živkovića (1819–1891).

Aleksandra Stefanov, viši kustos – istoričar umetnosti

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar