Stručnjaci Muzeja Vojvodine na radionicama o internet prezentaciji ustanova kulture - Музеј Војводине

Stručnjaci Muzeja Vojvodine na radionicama o internet prezentaciji ustanova kulture

06.07.2017. | Vesti

Predstavnici Muzeja Vojvodine, Klaudija Petrović i Natalija Vulikić, informatičarke, prisustvovale su radionicama „Smernice za izradu veb prezentacija“ održanim 29. i 30. juna 2017. godine u prostorijama Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. 

Na radionicama su predstavljene smernice Vlade za izradu i unapređenje učinka i vidljivosti veb prezentacija ustanova kulture. Cilj obuke je postizanje bolje usklađenosti veb prezentacija ustanova kulture sa svetskim trendovima i sa Smernicama za izradu veb prezentacija Direkcije za elektronsku upravu. Time se postiže bolja vidljivost kulturnog nasleđa na internetu i jačanje kapaciteta ustanova kulture u procesu digitalizacije. 

Predavači su bili Marija Kujačić iz Direkcije za elektronsku upravu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i docent dr Nataša Krstić sa Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju FEFA. 

Muzej Vojvodine već deceniju unazad kontinuirano radi na procesima digitalizacije u službi zaštite, kao vidljivosti i dostupnosti kulturnog nasleđa. Ova radionica je dragoceno iskustvo za stručnjake Muzeja Vojvodine koji će nastojati da sve naučeno i primene. Rezultate ćete videti vrlo brzo.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar