Stručnjaci Muzeja Vojvodine na Univerzitetu u Kilu (Nemačka) - Музеј Војводине

Stručnjaci Muzeja Vojvodine na Univerzitetu u Kilu (Nemačka)

26.10.2017. | Predavanja

U sklopu programa Arheološkog kolokvijuma Instituta u Kilu, mr Tijana Stanković Pešterac, viši kustos – arheolog i pomoćnik direktora Muzeja Vojvodine, 23. oktobra 2017. godine održala je predavanje doktorantima kilskog univerziteta na temu Primena geoelektričnih istraživanja u arheologiji: lokalitet Borđoš kao studija slučaja. Predavanju je prisustvovalo oko 35 studenata, profesora i asistenata koji se bave različitim oblastima arheologije i arheogeofizike.

Prezentovani su osnovni postulati arheogeofizike i njen istorijat kao nauke koja se razvila u sklopu arheologije sa ciljem da se primenom nedestruktivnih geofizičkih metoda dobiju važna saznanja o arheološkim nalazištima. Posebna pažnja posvećena je primeni geoelektričnih metoda prospekcije sa konkretnim rezultatima do kojih se stiglo kombinovanom metodologijom prilikom istraživanja lokaliteta Borđoš kod Novog Bečeja. Tim Muzeja Vojvodine istražuje ovaj neolitski lokalitet počev od 2014. godine u saradnji sa Univerzitetom iz Kila (dr Robert Hofman, dr Martin Furholt, dr Štefan Drajbrot, i dr).

 

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar