Tito i Jugoslavija u karikaturama Informbiroa - Музеј Војводине

Tito i Jugoslavija u karikaturama Informbiroa

25.10.2019. | Izložbe

Povodom obeležavanja Dana muzeja, u petak, 25. oktobra 2019. godine u 12 časova, u Dunavskoj 35, otvara se izložba „Tito i Jugoslavija u karikaturama Informbiroa“. Autorka izložbe je Kristina Meneši, viša kustoskinja – istoričarka Odeljenja za savremenu istoriju Muzeja Vojvodine. Izložbu će otvoriti književnik, publicista i prevodilac Ivan Ivanji.

Postavka na specifičan način tematizuje jedan od najznačajnih događaja u istoriji Jugoslavije – Rezoluciju Informbiroa iz 1948. godine, odnosno događaje koji su usledili nakon nje. Pored kratkog osvrta na istorijski kontekst sukoba zemalja Informbiroa sa tadašnjom FNRJ i njenim rukovodstvom, izložba se bavi vodećim tezama propagandnog narativa SSSR-a o prilikama u jugoslovenskoj državi i to posredstvom mnoštva IB karikatura iz Zbirke dokumenata Muzeja Vojvodine, grupisanih u tematske celine.

Objavljivane prvenstveno u IB glasilima, ove karikature takođe su štampane i distribuirane zasebno. Zajedno sa ostalim propagandnim materijalom Informbiroa, unošene su u Jugoslaviju na različite načine – bacanjem iz vazdušnih balona, poštanskim pošiljkama, ubacivanjem u prtljag putnika, preko posada stranih teretnih brodova na Dunavu… Deo ovog materijala koji su tadašnji državni organi zaplenili, čuva se u našoj ustanovi i ovom prilikom će prvi put biti prezentovan publici.

Na izložbi su prikazani i predmeti iz Muzeja Jugoslavije, Muzeja grada Beograda, Biblioteke Matice srpske i Udruženja „Istorijski muzej Jugoslavije“, kojima se ovom prilikom zahvaljujemo, kao i Radio-televiziji Vojvodine, odnosno Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama APV, koji su omogućili prikazivanje dela filmskog materijala na izložbi.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja