Učešće na konferenciji restauratora u Rumuniji - Музеј Војводине

Učešće na konferenciji restauratora u Rumuniji

19.10.2015. | Vesti

Od 5-9.oktobra 2015.godine u organizaciji muzeja Haz Reže iz Odorheju Sekujeska (Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely) u županiji Hargita, održana je 16. Konferencija na kojoj pored kolega iz Rumunije učesnici su bili iz Mađarske i Srbije.

Stručni skup u trajanju od 5 dana koncipiran je tako da su prva tri dana bila rezervisana za prezentacije konzervatorskih-restauratorskih radova. Predstavljeno je 28 radova koja su obuvatala sve materijale sa kojima se susrećemo pri zaštiti kulturne baštine. Na konferenciji sam učestvovala sa radom na temu – Konzervacija srednjevekovnog nakita. Prikazani su arheološki nalazi iz groba br.18 sa lokaliteta “Stari Vinogradi” – Čurug.

Ova prezentacija je uvrštena u program konferencije prvenstveno zbog izvršenih analiza metala. Urađena su radiografska snimanja i analiza elemenata metodom LIBS-laserski indukovanom plazma spektroskopijom. U fazi mehaničkog čišćenja prvi put je korišćen laser.

U pauzama između predavanja učesnici konferencije su pogledali i 3 tematske izložbe. Muzej domaćin nema stalnu postavku.Tematske izložbe se postavljaju najkraće na period od 6 meseci.

Zadnja dva dana stručnog skupa bila su rezervisa za obilazak arheološkog lokaliteta i desetak sakralnih objekata. Najviše vremena je posvećeno posetama crkvama sa utvrđenjem (građene u periodu od 13. do 18. veka) u području gde su nekad živeli saksonci.

Konferencija je organizovana uz sufinansiranje nekoliko Fondacija i uz pomoć kulturnih institucija grada Sekeljudvarhelja. Smeštaj učesnika konferencije je bio po gostinskim sobama muzeja, biblioteke i po učeničkim domovima. Uz skroman iznos kotizacije učesnika- realizovan je petodnevni kvalitetan stručni skup.

Ana Olajoš, muzejski savetnik – konzervator

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar