Upravna zgrada - Muzej Vojvodine

Upravna zgrada

U središtu ekonomskog dela kompleksa izgrađena je upravna zgrada. Veleposednici sa ovih prostori najčešće su imali kuće u Novom Sadu, Pešti, pa čak i Beču. Dvorci na imanjima služili su kao letnjikovci, a poslove su vodili upravnici, koji su, kao i posluga, boravili na imanju tokom cele godine.

U upravnoj zgradi u Kulpinu su se, pored smeštaja uprave i posluge, nalazili magacini za poljoprivredne proizvode. Visoki tavanski prostor služio je za smeštaj žitarica, a podrum, koji se prostirao ispod cele zgrada, za smeštaj ostalih namirnica i potrepština.

Nakon Drugog svetskog rata, kada je imanje nacionalizovano i osnovana poljoprivredna zadruga, upravna zgrada je zadržala svoju funkciju, s tim što je deo podruma pretvoren u kotlarnicu za centralno grejanje, a deo za kuhinju i restoran.

Nakon useljenja Poljoprivrednog muzeja u kompleks, u ovu zgradu je privremeno smeštena muzejska administracija, a deo prostora je odvojen za depoe. Podrumski prostor, u kojem je ranije bio restoran, za različite edukativne programe koristi i Udruženje žena Kulpina i Muzej. Planirano je da u ovoj zgradi, nakon rekonstrukcije, bude edukativni centar, koji bi imao i smeštajne kapacitete.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar