Aleksandar Antunović - Muzej Vojvodine

Aleksandar Antunović

kustos, etnolog

Kontakt

Telefon: 021 420-566
E-mail: aleksandar.antunovic@muzejvojvodine.org.rs

Biografija

Aleksandar Antunović (1989, Kikinda). Rođen je u Kikindi, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju Dušan Vasiljev. Na Filozofskom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu, 2008. godine upisao je smer etnologija i antropologija, gde je i diplomirao 2013. godine. Dve godine nakon završetka osnovnih studija, na istom smeru stiče master diplomu na temu Srpski identitet u stavovima i aktivnostima Saveza Srba u Rumuniji. Doktorske studije upisao je u oktobru 2018. godine na smeru za etnologiju i antropologiju Filozofskog Fakulteta u Beogradu.

Volonter u Muzeju Vojvodine postao je u oktobru 2017. godine a nakon godinu dana stekao zvanje kustosa položivši stručni ispit. Tema habilitacionog rada bila je Kolekcija predmeta iz zanatskih radionica za izradu obuće u etnološkoj zbirci Muzeja Vojvodine. Od 2019. godine rukovodilac je zbirke predmeta Tradicionalna poljoprivreda.

Bibliografija

  • Tambura kao identitet, Interkulturalnost; časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije 15, 59-71.
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja