Aleksandar Petijević - Музеј Војводине

Aleksandar Petijević

23.12.2019.

muzejski savetnik, etnolog

Kontakt
Telefon: 021 420-566
E-mail: aleksandar.petijevic@muzejvojvodine.org.rs

Biografija

Aleksandar Petijević (1965, Bečej), viši kustos, etnolog. Završio je Karlovačku gimnziju. Diplomirao je na Odseku za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu (1995). Od 1995. godine je zaposlen u Muzeju Vojvodine. Zvanje kustosa stekao je 1996 (stručni rad „Zbirka muzičkih instrumenata Muzikološkog odseka Etnološkog odeljenja Muzeja Vojvodine“). Od 1997. godine obavlja poslove bibliotekara, a od 1999. i poslove kustosa za zbirku Duhovni život Odseka za stariju i kulturnu istoriju. Zvanje višeg kustosa stekao je 2005 (stručni rad „Patrijarh Josif Rajačić“). Od 2009. radi na mestu kustosa – etnologa i zadužen je za Etnomuzikološku zbirku. Izložba Patrijarh Josif Rajačić dobila je muzejsko priznanje – Nagradu „Mihailo Valtrović“ (2005). Zvanje muzejskog savetnika stekao je 2015.

Bibliografija

 • Patrijarh Josif Rajačić, katalog izložbe, Novi Sad, 2005, koautor.
 • Srpska crkvenoumetnička zbirka u Sentandreji, prikaz knjige, Rad Muzeja Vojvodine, 41–42, Novi Sad, 2000.
 • Razmena publikacija Biblioteke Muzeja Vojvodine za 1996, Rad Muzeja Vojvodine, 39, Novi Sad, 1997.
 • Razmena publikacija Biblioteke Muzeja Vojvodine za 1997, Rad Muzeja Vojvodine, 40, Novi Sad, 1998.
 • Razmena publikacija Biblioteke Muzeja Vojvodine za 1998-2001, Rad Muzeja Vojvodine, 43-45, Novi Sad, 2003.
 • Razmena publikacija Biblioteke Muzeja Vojvodine za 2002-2003, Rad Muzeja Vojvodine, 46, Novi Sad, 2004.
 • Razmena publikacija Biblioteke Muzeja Vojvodine za 2004, Rad Muzeja Vojvodine, 47-48, Novi Sad, 2006.
 • Razmena publikacija Biblioteke Muzeja Vojvodine za 2005, Rad Muzeja Vojvodine, 49, Novi Sad, 2007.
 • Razmena publikacija Biblioteke Muzeja Vojvodine za 2006, Rad Muzeja Vojvodine, 50, Novi Sad, 2008.
 • Razmena publikacija Biblioteke Muzeja Vojvodine za 2007, Rad Muzeja Vojvodine, 51, Novi Sad, 2009.
 • Иконе светог Спиридона у Музејским збиркама, трагови једног светитељског култа, Зборник “Светлост од светлости”, Музејско друштво Србије, Ниш, 2014.
 • Бела Русија – руска емиграција у Војводини, каталог изложбе, Музеј Војводине, 2014.

Izložbe

 • Muzički život u Vojvodini između dva svetska rata – deo stalne postavke Muzeja Vojvodine, Novi Sad, 1996.
 • Dositej Obradović, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2001. Izložba je preseljena u Dositejevu rodnu kuću u Čakovu (Rumunija), gde je bila do 2007.
 • Patrijarh Josif Rajačić (1785–1861), Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2005. Izložba je gostovala u Etnografskom muzeju u Beoradu, Narodnom muzeju u Zrenjaninu i Narodnom muzeju u Kruševcu.
 • Бела Русија – руска емиграција у Војводини, Музеј Војводине, 2014.
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar