Ana Olajoš - Музеј Војводине

Ana Olajoš

23.12.2019.

muzejski savetnik, konzervator

Kontakt

Telefon: 021 420-566
E-mail: ana.olajos@muzejvojvodine.org.rs

Biografija

Ana Olajoš (1958, Jermenovci, Plandište), konzervator – savetnik za metal. Diplomirala na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu na Odseku za hemijsku tehnologiju, smer sintetski polimeri. U Vojvođanskom muzeju na radnom mestu konzervator za metal radila je, u prvom periodu, od avgusta 1989. do januara 1991. godine, kao volonter, honorarni saradnik i zaposlena na određeno vreme. U isto vreme pohađala i  specijalistički kurs za restauraciju arheoloških predmeta (keramika i metal) u Budimpešti u organizaciji Mađarskog nacionalnog muzeja, u trajanju od dve godine. Od 1991. do 1996. godine radila kao nastavnik stručnih predmeta u Hemijsko-tehnološkoj školi u Subotici. Od 1. 09. 1996. godine ponovo se zapošljava kao konzervator za metal u Muzeju Vojvodine. Rukovodilac Odeljenja za konzervaciju i restauraciju Muzeja Vojvodine bila je u periodu 2000–2010, a kao član Komisije za polaganje stručnih ispita bila je angažovana osam godina.

U Muzeju Vojvodine radila je na konzervatorsko-restauratorskoj obradi metalnih predmeta za sledeće izložbe: Stalna postavka Muzeja Vojvodine (1990. i 1997); Etnološki predmeti za depandans „Brvnara“ u Bačkom Jarku (1997); „Srednjovekovna naselja u Vojvodini“; „Novac kroz vekove na teritoriji današnje Vojvodine“; „Satovi iz zbirke Muzeja Vojvodine“; „Najvredniji eksponati iz zbirki  Muzeja Vojvodine“; „Svetlopis i moda“; „Slatka izložba“; „Vojvodina i Prvi srpski ustanak“; „Tradicionalna ženska oglavlja u Vojvodini“; „Oraće sprave – zaprežni plugovi“; Stalna postavka Muzeja grada Novog Sada; Stalna postavka Gradskog muzeja Sente; „Hladno  oružje“ iz zbirki Gradskog muzeja Vršac; „Vatrogasci Petrovaradinski“; „Vojvođanskom graždanstvu u susret“; „Živeti zajedno“; „Zavičaj na Dunavu“; „Kad u kujni vlada red“; „Gospodari gline i žita“; „Ratna propaganda u Vojvodini“; „Krajiški Srbi u Vojvodini“; „Fruška Gora – bastion antifašizma“; „Duh žita“; „Sve je samo reklama“; „Nakit – skriveno značenje“; „Patrijarh Josif Rajačić“; „U srcu nam šajka“; „Egzotična izložba“; „Sačuvajmo – izložba konzervatora-restauratora Muzeja Vojvodine“; „Zbirka ordenja i odlikovanja“ Galerije Matice Srpske; „Bela Rusija“; „Na granici dva carstva“; „Blago iz košnice“.

Pored priprema predmeta za izlaganje radila je na konzervatorsko-restauratorskoj zaštiti mnogih zbirki Muzeja Vojvodine – arheoloških, istorijskih  i  etnoloških

Učestvovala na arheološkim iskopavanjima: lokalitet Budakalaz (Mađarska) – avarska nekropola; lokalitet Feudvar (Mošorin), lokalitet Stari vinogradi (Čurug) i Livade (Pančevo). Godine 2014. na lokalitetu Livade rukovodila je projektom podizanja eneolitskog tzv. oker groba in situ.

Uzela je učešća na terenskim konzervatorskim projektima, kao što su Riznica manastira Krušedol, Riznica SPC „Sveti Ilija“ (Zadar), Manastir Krupa i Manastir Krka.

Prisustvovala je i predstavljala svoj rad konferencijama, kongresima, letnjim školama i seminarima: Godišnja konferencija restauratora Mađarske i Rumunije; Konzervacija čokoladnih modli; Upotreba sintetskih polimera pri restauraciji arheoloških predmeta; Istorijat konzervacije i restauracije u muzejima Vojvodine; Restauracija „Gvozdenog čoveka“; Izrada replika srebrnih okova za molitvenik; Riznica manastira Krušedol; Konzervacija srebrnih predmeta riznice SPC „Sveti Ilija“ u Zadru;

Konzervacija srebrnih okova ikonostasa manastira Krka; Konzervacija nakita iz groba br. 18 – LIBS i laser. Radovi sa ovih konferencija nisu publikovani, samo su zadnjih godina izdati u digitalnoj formi.

U organizaciji Narodnog muzeja i ICOM-a uzela  aktivno učešće na konferenciji o preventivnoj zaštiti sa radom „Preventivna zaštita arheoloških predmeta na samom lokalitetu“.

Savetničko zvanje stekla 2015. godine sa habilitacionim radom na temu upotrebe lasera u konzervaciji metala.

Konzervacija i restauracija antičkog nakita

Bibliografija

 • Upotreba sintetskih polimera u konzervciji i restauraciji muzejskih predmeta od metala, Rad Muzeja Vojvodine, br. 40, Novi Sad, 1998.
 • Restauracija figure “Gvozdeni čovek”, Godišnjak Muzeja grada Novog Sada, br. 1, Novi Sad, 2005.
 • „Konzervacija i restauracija predmeta iz Riznice manastira Krušedol“, Galerija Matice Srpske, Novi Sad 2011, koautor sa D. Korolija, D. Vuksanović, G. Vlahovićem, B. Kostić.
 • „Sačuvajmo”, katalog izložbe, Muzej Vojvodine, Novi Sad 201, koautor.

Izložbe – konzervacija i restauracija

 • Stalna postavka Muzeja Vojvodine, Novi Sad, 1990.
 • Stalna postavka Muzeja Vojvodine (Novija istorija), Novi Sad, 1997.
 • Stalna postavka Etno-kuće u Bačkom Jarku, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 1997.
 • Stalna postavka Muzeja grada Novog Sada, Novi Sad, 2003.
 • Slatka izložba: istorijat čokolade u Vojvodini, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2004.
 • Gradovi Vojvodine okom starih fotografa, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2004.
 • Alatke i oruđa za oranje, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2005.
 • Živeti zajedno, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2006.
 • Rimska vojska u Sremu, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2006.
 • Svečana ženska oglavlja, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2006.

Izložbe

 • Sačuvajmo… – Konzervacija i restauracija u Muzeju Vojvodine, Novi Sad, 2011.

Izvedeni projekti

 • Terenski istraživački radovi na arheološkom lokalitetu: Avarsko groblje – Budakalaz, Republika Mađarska, 1990.
 • Terenski istraživački radovi na arheološkom lokalitetu: Feudvar – Mošorin, 1991, 1997.
 • Učestvovala na domaćim i međunarodnim stručnim konferencijama sa referatima: Preventivna konzervacija arheološkog materijala (Beograd, 2000), Konzervacija čokoladnih modli (Budimpešta, 1998), Konzervacija i restauracija gvozdenog čoveka (Estergom, 2006) i Kompletna rekonstrukcija molitvenika iz XIX veka (Senta, 2008).
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar