Čarna Milinković

23.12.2019.

kustos, istoričar

Kontakt
Telefon: 021 420-566
E-mail: carna.milinkovic@muzejvojvodine.org.rs

Čarna Milinković (1981), kustos, istoričar. Diplomirala je na Odseku za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (2005), gde je iste godine upisala poslediplomske studije Nacionalna istorija srednjeg veka. Na Odseku za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu radila je kao asistent saradnik (predmet Istorija Vizantije, 2006). Od 2005. godine do 2007. radila je kao pripravnik u Muzeju Vojvodine. Sa muzejskim poslom bila je upoznata preko zbirke Građanska nošnja. Nakon polaganja stručnog ispita (2006) raspoređena je na radno mesto kustosa – istoričara za kulturnu istoriju Vojvodine. Od 2007. godine zaposlena je u Odeljenju starije i kulturne istorije Vojvodine. Zadužena je za zbirku Školstvo. Godine 2009. je uradila kompletnu reviziju zbirke. Obradila je preko 2.000 istorijskih predmeta iz sledećih zbirki: Školstvo, Građanska nošnja, Numizmatika, Muzej Vojvodine i  Istorijska zbirka Muzeja vojvođanskih Slovaka iz Bačkog Petrovca. U digitalni program IMUS unela je veliki broj predmeta iz zbirke Školstvo. Veći deo predmeta je skeniran i dostupan javnosti. Otkupila je veći broj predmeta i time obogatila pomenutu zbirku. Radila je u dva navrata (2007, 2009. i 2010. godine) kao sekretar redakcije Rada Muzeja Vojvodine. Saradnik je Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj”, Novi Sad, u kojoj je uradila kompletnu reviziju i dala novi izgled stalnoj postavci „Muzej u školi – škola u muzeju”. Saradnik je Muzeja vojvođanskih Slovaka iz Bačkog Petrovca, gde je uz pomoć kolega udarila temelj budućeg razvoja Muzeja, kroz stručnu obradu istorijskih predmeta. Ostvarila je saradnju sa mnogim srednjim školama iz Novog Sada i okoline u cilju promovisanja zbirke Školstvo. Bila je saradnik istih i radila je na nekoliko izložbi. Bavi se istraživanjem kulturne i prosvetne istorije, istorije Slovaka na prostoru Vojvodine, a kao lično interesovanje jeste istraživanje literature sredovekovne istorije Srbije i Vizantije. Na tu temu je održala nekoliko predavanja u ciklusu Istorija za početnika u Muzeju Vojvodine, učestvovala je u nekoliko radio-televizijskih emisija. Inicijator brojnih Protokola o saradnji sa eminentnim institucija, sa kojima je imala uspešnu saradnju (Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj”, Novi Sad, Pedagoški fakultet, Sombor, Rektorat Univerziteta u Novom Sadu i dr.). Saradnik je Srpskog biografskog rečnika (Matica srpska), Enciklopedije Vojvodine (Vojvođanska akademija nauka i umetnosti). Član je Upravnog odbora Klastera kreativne industrije Vojvodine i Muzejskog društva Srbije.

Bibliografija

 • Zlatousti propovednik vaskrslog Hrista: Sveti vladika Nikolaj u sećanjima savremenika, prikaz knjige, Kultura polis, Novi Sad, 2006.
 • Jovan Derok, Srpski biografski rečnik, Novi Sad, 2006.
 • Stručni skup o tendencijama u muzeologiji, Rad Muzeja Vojvodine, 51, Novi Sad, 2009.
 • Dva veka Osnovnog pisma, Godišnjak istorijskog arhiva grada Novog Sada, Novi Sad, 2010.
 • Uloga žene u srednjovekovnoj Srbiji, Rad Muzeja Vojvodine, 52, Novi Sad, 2010.
 • Zaveštanje dva veka Osnovnog pisma – Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj”, Novi Sad, 2010.
 • Monografija Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin”, Novi Sad 1963-2013, Novi Sad, 2013.
 • Srbi i Slovaci – tri veka zajedništva, Slováci a Srbi história a súčasnost`, Zborník z medzinárodnej konferencie konanej 9. mája 2014 v Novom Sade, Novi Sad, 2014.
 • Sve je samo reklama. Segmenti moderne reklame u Vojvodini do 1941. godine, Rad Muzeja Vojvodine, 56, Novi Sad, 2014.
 • 70 godina od osnivanja XIV vojvođanske udarne slovačke brigade, Kisač, 2014.
 • Deportacije u Vojvodini, Enciklopedija Vojvodine, Novi Sad, 2014.
 • Dobrovoljački pokret, Enciklopedija Vojvodine, Novi Sad, 2014.
 • Dodić Radivoje, Enciklopedija Vojvodine, Novi Sad, 2014.
 • XIV vojvođanska udarna brigada, Enciklopedija Vojvodine, Novi Sad, 2014.
 • Srbija u doba kneginje Milice, priprema za štamu u ediciji master radovi.
 • Norma Avrama Mrazovića – 240 godina obrazovanja srpskih učitelja, Novi Sad, 2018.
 • Srpski učitelj u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka na primeru učiteljske škole u Somboru, Rad Muzeja Vojvodine, 60, Novi Sad, 2018.

Izložbe

 • Dva veka, Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj”, Novi Sad, 2010, saradnik.
 • Dva veka Osnovnog pisma, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2010, koautor.
 • Profesori „Jovine” gimnazije u fondovima Istorijskog arhiva grada Novog Sada, Novi Sad, 2010, saradnik.
 • Stalna postavka Muzej u školi – škola u muzeju, Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj”, Novi Sad, 2011, autor.
 • 50 godina Gimnazije „Svetozar Marković”, Gimnazija „Svetozar Marković”, Novi Sad, 2013, autor.
 • 50 godina postojanja škole i 100 godina postojanja zgrade, Elektrotehnička škola „Mihajlo Pupin”, Novi Sad, 2013, autor.
 • 70 godina od osnivanja XIV vojvođanske udarne slovačke brigade, Bački Petrovac, 2015, autor.
 • Iza gora i dolina – tri veka Slovaka u Vojvodini, Novi Sad, 2016, koautor.
 • Blago iz košnice – Od Muzeja Matice srpske do Muzeja Vojvodine (1847-1947-2017), Novi Sad, 2017, koautor.
 • Iza gora i dolina – tri veka Slovaka u Vojvodini, Martin, Bratislava, 2017, koautor.
 • Norma Avrama Mrazovića – 240 godina obrazovanja srpskih učitelja, Novi Sad, 2018, autor.
 • Iza gora i dolina – tri veka Slovaka u Vojvodini, Bački Petrovac, 2018, koautor.

Izvedeni projekti

 • Stručna obrada i popis istorijskih predmeta Muzeja vojvođanskih Slovaka, Bački Petrovac, 2010-2014.
 • Ciklus predavanja Istorija za početnike: Nemanjići i Nemanjićke, četiri predavanja, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2012.
 • Predavanje o migracijama: Velika seoba naroda, naseljavanje Slovena (Srba) i Mađara u Panonsku niziju, Novi Sad, 2013.
 • Predavanje: 70 godina od osnivanja XIV vojvođanske udarne slovačke brigade, Gimnazija „Jan Kolar”, Bački Petrovac, 2014.
 • Ciklus predavanja Istorija za početnike: Lazarevići i Brankovići, četiri predavanja, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2015.

Stručni skupovi i saradnje

 • Međunarodni skup: Stručni skup o tendencijama u muzeologiji, Galerija Matice srpske, Novi Sad, 2009.
 • Saradnja sa Producentskom kućom „NS production” radi snimanja serije Sva ta ravnica, Novi Sad, 2009.
 • Saradnja sa Muzejom grada Rijeke radi izložbe Merika, 2009.
 • IX konferencija nove tehnologije i standardi ˗ digitalizacija nacionalne baštine, Matematički fakultet, Beograd, 2010.
 • Radionica: Rad na aplikaciji za obradu muzejske dokumentacije IMUS, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2010.
 • Okrugli sto: Budućnost IT industrije u Srbiji, u organizaciji Vojvođanskog IKT klastera, Regionalne privredne komore Niš i Privredne komore Srbije, Rektorat Univerziteta u Novom Sadu. Tema: Digitalizacija poslova u sektoru kulture i prosvete, Novi Sad, 2011.
 • Radionica: Uvod u preventivnu konzervaciju, Galerija Matice srpske, Novi Sad, 2011.
 • Radionica: Muzejska zgrada, Galerija Matice srpske, Novi Sad, 2011.
 • Radionica: Uslovi preventivne konzervacije za izložbeni prostor u muzejima, Galerija Matice srpske, Novi Sad, 2012.
 • Seminar: Digitalizacija kulturnog nasleđa, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2014.
 • Međunarodni skup: Srbi i Slovaci – istorija i sadašnjost, Izvršno veće AP Vojvodine, Novi Sad, 2014.
 • Međunarodna naučno-stručna konferencija o istorijskim godišnjicama slovačke štampe, Studio M, Novi Sad, 2014.
 • Seminar: 3D štampa, Kulturni centar, Novi Sad, 2015.
 • Seminar: Kultura za pare i pare za kulturu, Muzej savremene umetnosti, Novi Sad, 2014.
 • Vikimedija – Viki seminar, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2018.
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar