Dr Тatjana Bugarski - Музеј Војводине

Dr Тatjana Bugarski

23.12.2019.

viši kustos, etnolog

Vodi Zbirku za društveni život i duhovnu kulturu.

Kontakt
Telefon: 021 420-566
E-mail: tatjana.bugarski@muzejvojvodine.org.rs

Biografija

Dr Tatjana Bugarski (1976, Sremska Mitrovica), viši kustos, etnolog. Diplomirala je na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu (2001), a na istom odeljenju je odbranila i doktorsku disertaciju 2017. godine. Od 2001. godine zaposlena je u Muzeju Vojvodine; zvanje kustosa stekla je 2002. godine, a od 2010. godine ima zvanje višeg kustosa. Zadužena je za Zbirku za duhovni i društveni život i običaje. Njena profesionalna interesovanja prvenstveno su vezana za muzeologiju i muzeološku obradu različitih manifestacija duhovnog i društvenog života u Vojvodini: identiteta, etniciteta, religije, svakodnevice i rituala, detinjstva. Terenska istraživanja koja je obavljala u proteklom periodu uključivala su teme vezane za istraživanje, dokumentovanje i prezentaciju nematerijalnog kulturnog nasleđa (rukovodilac tri godišnja projekta Muzeja koji su podrazumevali terenska istraživanja i izložbe), kao i za tradicionalnu kulturu etničkih zajednica u Vojvodini. Ostvarila je saradnju sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Rusina od 2009. godine, kao član ekspertskog tima za muzeologiju, kao i saradnju sa RTV, Redakcijom programa na rusinskom jeziku, na snimanju filma „Hornяci, pipenki i inše”, zasnovanom na terenskim istraživanjima. Član je Muzejskog društva Srbije i Etnološke sekcije MDS, Etnološko-antropološkog društva Srbije i IKOM-a.

Bibliografija

 • In memoriam – Dragoslav Antonijević, Rad Muzeja Vojvodine, 43–45, Novi Sad, 2002.
 • Identitet u etnički mešovitim porodicama Rusina u Sremu, Zbornik Muzeja Srema, Sremska Mitrovica, 2002.
 • Narodna nošnja Rusina u Vojvodini, u: Rusini – Rusnaci – Ruthenians 1745-2005, Novi Sad, 2006.
 • Godišnji običaji Rusina u Vojvodini, Poljoprivredni kalendar, Novi Sad, 2005.
 • Slatka izložba: istorijat čokolade u Vojvodini, prikaz izložbe, Rad Muzeja Vojvodine, 47–48, Novi Sad, 2006.
 • Živeti zajedno / Egyűttt Élni, Muzej Vojvodine u Novom Sadu, Gradski muzej u Subotici, 2006, koautorka.
 • Obuća u etnološkoj zbirci Muzeja Vojvodine / Footwear in the Ethnological Collection of the Museum of Vojvodina, Rad Muzeja Vojvodine, Novi Sad, 51, 2009.
 • Kolekcija pribora za pušenje u Etnološkoj zbirci Muzeja Vojvodine, Rad Muzeja Vojvodine, 53, Novi Sad, 2011.
 • Elementi svadbenih običaja u Gibarcu, Rad Muzeja Vojvodine, 52, Novi Sad, 2010.
 • Duhovni i društveni život kao etnološke teme u Muzeju Vojvodine, u: Savremena etnografska muzeologija i prezentacija novih identiteta (zbornik sa stručnog skupa), Muzej grada Novog Sada, Novi Sad, 2011.
 • “Ruska odloga”, katalog zbirke, Đurđevo, 2012, koautorka.
 • Duh žita – slama u svakodnevici i ritualu (katalog izložbe), Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2012, koautorka.
 • Materijalna kultura i identitetske prakse – savremeni etnološko-antropološki projekti u Muzeju Vojvodine. U: Miloš Matić (ur.) Ka novoj stalnoj postavci Etnografskog muzeja, Etnografski muzej, Beograd, 2016.
 • Bez pipenki nema Badnje večeri – praznična hrana u Vojvodini kao deo kulturnog nasleđa, Rad Muzeja Vojvodine, 58, Novi Sad, 2016.
 • Izrada predmeta i slika od slame kao simbol identiteta Bunjevaca, u: Kultura i identitet Bunjevaca, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2017.
 • Običaji životnog i godišnjeg ciklusa, u: Ana Seč-Pinćir (i dr.) Iza gora i dolina – Tri veka Slovaka u Vojvodini, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2017.

Izložbe

 • Iza gora i dolina – tri veka Slovaka u Vojvodini, koautorka, Muzej Vojvodine, oktobar 2016 – februar 2017, Martin, Bratislava (Slovačka) septembar 2017 – april 2018.
 • Muzej za decu, koautorka, Novi Sad, 2015. Izložba je gostovala u Bečeju, Zrenjaninu i Pančevu.
 • Slike, molitve, uspomene – Images, Prayers, Memories, Muzej Vojvodine, 2012 – 2013.
 • Duh žita – slama u svakodnevici i ritualu, koautorka, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2012.
 • Živeti zajedno: iz istorije zajedničkog života Srba i Mađara u Vojvodini, Muzej Vojvodine u Novom Sadu, Gradski muzej u Subotici, 2006, koautorka. Izložba je gostovala u Gradskom muzeju u Subotici, Narodnom muzeju u Somboru, Narodnom muzeju u Zrenjaninu.

Konferencije

 • 51st Annual ICOM ICME Conference: Re-imagining the Museum in the Global Contemporary, Tartu (Estonija), 2018. Poster prezentacija: Curating Rituals: Challenges and Experiences in Time Perspective.
 • Ka novoj stalnoj postavci Etnografskog muzeja. Beograd: Etnografski muzej, 2016. Predstavljen rad:  Materijalna kultura i identitetske prakse – savremeni etnološko-antropološki projekti u Muzeju Vojvodine.
 • Savremena etnografska muzeologija i prezentacija novih identiteta. Novi Sad: Muzej grada Novog Sada, 2009. Predstavljen rad: Duhovni i društveni život kao etnološke teme u Muzeju Vojvodine.
 • The Best in Heritage, European Heritage Association, Dubrovnik, 2005.
 • Visual Anthropology and Anthropological Film, Novi Sad, Beograd, 2001.
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar