Dr Predrag Bajić - Музеј Војводине

Dr Predrag Bajić

23.12.2019.

viši kustos, istoričar

Kontakt
Telefon: 021 526-555
E-mail: predrag.bajic@muzejvojvodine.org.rs

Biografija

Predrag Bajić (1965, Novi Sad), kustos, istoričar. Osnovnu školu i srednju pedagošku školu završio je u Novom Sadu. Diplomirao je na Grupi za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (1991). Od maja 1993. zaposlen je u Muzeju Vojvodine, najpre kao kustos – pedagog (do oktobra 1995), zatim kao kustos Zbirke štampe (do 1999) i kao kustos za oružje i vojnu opremu. Paralelno vodi i Zbirku istorijskih predmeta. Magistrirao je na Univerzitetu u Novom Sadu (2007), na temu „Organizacija i karakter okupacionog sistema u Banatu 1941-1944.“ Član je Muzejskog društva Srbije, Matice srpske, IKOM-a Srbije i Malog istorijskog društva – Novi Sad.

Bibliografija

 • Kratka istorija Novog Sada, CD ROM, Novi Sad, 1997.
 • Delatnost ORJUNE u Subotici i prikaz primerka lista „Princip“, Krovovi, br. 50–53, Sremski Karlovci, 2002.
 • Pištolji i revolveri iz Muzeja Vojvodine: „Valter PPK“, Krovovi, br. 54/55/56, Sremski Karlovci, 2003.
 • Srpstvo i jugoslovenstvo u politici Srpske nacionalne omladine (SRNAO), Kultura polisa, br. 2/3, Novi Sad, 2005.
 • 60 godina pobede nad fašizmom, katalog izložbe, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2005.
 • Baranjsko nasleđe, prikaz knjige, Zadužbina, god. XX, br. 84, septembar 2008.
 • Geneza problema statusa današnje Vojvodine tokom Prvog svetskog rata i mirovne konferencije u Versaju, Kultura polisa, br. 8/9/10, Novi Sad, 2008.
 • U štampi: Pištolji i revolveri u Muzeju Vojvodine – „Luger“ P-08, Krovovi.
 • Dokument Jugoslovenske vojske u otadžbini Nacionalizacija privrede u Vojvodini iz fonda Vojnog arhiva u Beogradu, Rad Muzeja Vojvodine, 51, 2009.
 • Spomen-soba 1. brigade Kopnene vojske Srbije, Rad Muzeja Vojvodine, 53, 2011.
 • Knjiga o holokaustu u Vojvodini, Pokrajinska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini: „Zločini okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini protiv Jevreja“, Rad Muzeja Vojvodine, 53, 2011.
 • Predmeti vezani za bombardovanje 1999. u Zbirci oružja i vojne opreme u Zbirci istorijskih predmeta Muzeja Vojvodine, Rad Muzeja Vojvodine, 54, 2012.
 • Krajiški Srbi u Vojvodini u 20. veku, 2010, koautor kataloga
 • Život, rad i držanje domaćih Nemaca (Folksdojčera) pre rata, za vreme, rata i za vreme okupacije, prikaz knjige, Rad Muzeja Vojvodine 55.
 • Fruška gora – bastion antifašizma, koautor kataloga, Novi Sad, 2012.
 • AVNOJ i Vojvodina, zbornik radova sa skupa “Tito 1892 -2013”, Beograd.
 • Zastave u Muzwju Vojvodine – 2. deo – zastave u Odseku za noviju istoriju, koautor, Rad Muzeja Vojvodine 56.
 • Bačka pod mađarskom okupacijom, zbornik “Bačka kroz vekove”, Vukova zadužbina, Beograd, 2014.
 • Borbena gotovost 51. vojvođanske divizije u Batinskoj operaciji, zbornik radova “Batinska bitka”, Novi Sad, 2014.

Izložbe

 • 60 godina pobede nad fašizmom, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2005.
 • Krajiški Srbi u Vojvodini u 20. veku, Muzej Vojvodine, 2010, koautor.
 • Vojvodina između dva svetska rata i Antifašistička borba u Vojvodini 1941-1945., Muzej Vojvodine, 2010, koautor.
 • Fruška gora – bastion antifašizma 1941-1945, Muzej Vojvodine, 2012, koautor.
 • Razaranja elektropostrojenja u NATO agresiji na području Vojvodine, Muzej Vojvodine, 1999, koautor.
 • Dani herojske odbrane, Muzej Vojvodine, 2000, koautor.
 • 100 godina rođenja Koste Nađa, prigodna izložba, Vatrogasni dom, Petrovaradin, 12. maj 2011.
 • Istorijski deo stalne postavke u etno-parku “Brvnara”, Bački Jarak, 2012.
 • 70 godina od Drugog zasedanja AVNOJ-a, Muzej Vojvodine, 2013, koautor.
 • 100 godina rođenja Petra Drapšina, Turija, 2014, koautor.
 • Nevidljivi frontovi – Vojvodina u 1. svetskom ratu, Muzej Vojvodine, 2014, koautor.
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar