Dragana Garić - Музеј Војводине

Dragana Garić

23.12.2019.

istoričar umetnosti

Kontakt

Telefon: 021 420-566
E-mail: dragana.garic@muzejvojvodine.org.rs

Biografija

Dragana Garić Jovičić (Novi Sad, 1982), kustos istoričar umetnosti. Završila je Gimnaziju Isidora Sekulić u Novom Sadu. Diplomirala je na Katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu (2006). Za diplomski pod nazivom Moda i emancipacija u ženskoj vizuelnoj kulturi Srbije i Vojvodine krajem XIX i početkom XX veka dobila je Nagradu Spomen-zbirke Pavla Beljanskog za najbolji rad na Katedri u školskoj 2006/2007. godini. Na istom fakultetu je 2008. godine odbranila master rad (2008).

Radila je u dnevnom listu Građanski list kao novinar i zamenik urednika rubrika Kulturu i Društvo (2007–2009), a potom kao profesor istorije umetnosti u Srednjoj školi za dizajn Bogdan Šuput u Novom Sadu (2009–2012). Bila je član galerijskog saveta novosadske kafe-galerije Izba (2008–2011).

Od 2012. je zaposlena u Muzeju Vojvodine kao kustos istoričar umetnosti. Zadužena je za Zbirku savremene likovne umetnosti Vojvodine, koja je nastala spajanjem Fonda likovne umetnosti nekadašnjeg Istorijskog muzeja socijalističke revolucije i Zbirke likovne kolonije Muzeja Vojvodine.

Bibliografija značajniji tekstovi, izbor (izbornim pretraživanjem u katalogu Biblioteke Matice srpske – 99 tekstova)

– ‘Moda i emancipacija u ženskoj vizuelnoj kulturi Srbije i Vojvodine krajem XIX i početkom XX veka’, u: Teorije i politike roda : rodni identiteti u književnostima i kulturama jugoistočne Evrope, Institut za književnost i umetnost, Beograd 2008, 207–225.
– Mala seoska priredba, katalog izložbi slika i grafika Radovana Jandrića, Galerija Tableau, Galerija Vojvođanske banke, Kulturni centar Novog Sada, Centar za vizuelnu kulturu Zlatno oko, Novi Sad 2008.
– Između baroknih pismena i grafita, katalog izložbe slika Danila Vuksanovića, Franklin Collage, Franklin, Indiana, USA, 2009.
– Svet poslovnog reklamiranja između dva svetska rata kroz odabranu arhivsku građu, Arhiv Vojvodine, Novi Sad 2010.
– Katalog 39. novosadskog salona, Galerija Matice srpske, Novi Sad 2010.
– Senke, katalog izložbe grafika Jastre Jelačić, Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine, Novi Sad 2010.
– Otisci prirode, katalog izložbe grafika Jelene Sredanović, Kulturni centar Novog Sada, Mali likovni salon, Novi Sad 2010.
– ‘Od metle do dame: kritika ženske mode kroz karikaturu u srpskoj štampi krajem XIX i početkom XX veka’, Rad Muzeja Vojvodine 52, Novi Sad 2010, 233–247.
– Muzika majušnih slika, katalog izložbe minijatura Dominike Morarie, Kulturni centar Novog Sada, 2011.
– Moderni pećinski crteži, katalog izložbe slika Mileta Šaule, Galerija Izba, Novi Sad 2011.
– Dimenzije subjektivnog mapiranja, katalog izložbe grafika Tamare Vajs, Galerija Centra za grafiku i vizuelna istraživanja Akademija, Beograd 2011.
– Stvaralaštvo umesto destrukcije, katalog izložbe slika Danila Bojića, Galerija Kolarac, Beograd 2012.
– Čudo novog života, katalog izložbe grafika Ivana Francuskog, Kulturni centar Novog Sada, 2013.
– Savremena likovna grafika u Zbirci likovne kolonije Muzeja Vojvodine, u: Godišnjak grada Novog Sada, br. 10, Novi Sad 2014, 103-125.
– Uvedimo strip i ilustraciju u muzeje!, katalog 19. Likovne kolonije Muzeja Vojvodine, Novi Sad 2015.
– Milorad Jovanović Pop: iz geometrije vremena – kvadrati od prašine, katalog povodom izložbe slika Milorada Jovanovića, Muzej Vojvodine, Novi Sad 2015.
– (Dis)kontinuiteti : savremena umetnost u Vojvodini: jesu sve ovce na broju ?, katalog istoimene izložbe, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2017.
– From Noise to Sound : Visegrad Fund, katalog istoimenog projekta, koordinator vajar Nikola Macura, Akademija umetnosti, Novi Sad, 2019.
– Gde ste bili za doček nove 2017!?, katalog izložbe Vojina Ivkova Mi-oni-Mi, Kulturni centar Vojvodine, Novi Sad, 2019.

Izložbe

– Retrospektivna izložba posvećena delu vojvođanskog književnika i umetnika Đerđa B Saboa (B Szabó György; 1920-1963), Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2013.
– Izložba 17. likovne kolonije Muzeja Vojvodine posvećene grafici kao likovnoj disciplini, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2013, koautorka.
– Izložba Henri Mur – grafičar, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2014, koautorka.
– Izložba 18. likovne kolonije Muzeja Vojvodine posvećene skulpturi, Muzej Vojvodine, Kulpin i Novi Sad, 2014.
– Uvedimo strip i ilustraciju u muzeje, Muzej Vojvodine, Novi Sad, Dunavska 35, 2015.
– Retrospektivna izložba slika, grafika i skulptura Ferenca Mauriča, Novi Sad, Muzej Vojvodine, 2015.
– Izložba (Dis)kontinuiteti : savremena umetnost u Vojvodini: jesu sve ovce na broju?, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2017.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar