Dragana Vujaklija - Музеј Војводине

Dragana Vujaklija

23.12.2019.

kustos, pedagog

Kontakt

Telefon: 021 420-566

e-mail: dragana.vujaklija@muzejvojvodine.org.rs

Dragana Vujaklija (1979, Novi Sad), viši kustos, pedagog. Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu, Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo u Novom Sadu 2006. godine. Kao nastavnik Pravoslavnog katihizisa radila je u Osnovnoj školi „Dositej Obradović“ u Novom Sadu, „Mihajlo Pupin“ i „Marija Trandafil“ u Veterniku i „Miroslav Antić“ u Futogu (2007–2010). Od 2011. radi u Muzeju Vojvodine kao muzejski pedagog. Zvanje kustosa–pedagoga stekla je 2012. godine (habilitacioni rad Geografski i istorijski aspekti razvoja Kulpina i turističke atraktivnosti Muzejskog kompleksa Kulpin), a zvanje višeg kustosa – pedagoga stekla je 2020. godine (habilitacioni rad Dvorac bajkolac). Rukovodila je Odeljenjem Muzejskog kompleksa Kulpin u periodu od 2013. do 2016. godine. Započela je i unapredila pedagoški rad sa decom uzrasta od 6–15 godina u pomenutom odeljenju. Posvetila se kreiranju interaktivnih i interdisciplinarnih edukativnih programa, te su oni i sastavni deo školskog plana i programa osnovne škole Jan Amos Komenski iz Kulpina kao i sastavni deo Razvojnog plana pod nazivom – Saradnja sa institucijama iz naše sredine, kao pokretač i izvor potencijala razvoja škole i učenja. Radi promocije i popularizacije muzejskog materijala sarađivala je na snimanju TV emisija za lokalne i nacionalne medije, bila je aktivan učesnik i koautor tekstova koja su deca interpretirala u dečjim emisijama Pitam se, pitam se i Preci, a počeci u produkciji RTV-a.

Izvedeni projekti

 • Kreativno – edukativni programi u okviru projekta Tradicionalni doručak u Kulpinu (saradnja Muzeja i Udruženja žena Kulpin), Muzejski kompleks Kulpin, Kulpin 2012-2013.
 • Kreativno – edukativni programi u okviru projekta Veštinom, znanjem i iskustvom do ravnopravnosti (saradnja Muzeja i Udruženja žena Kulpin), Muzejski kompleks Kulpin, Kulpin, 2013.
 • Program Dočekajmo Deda Mraza uz čaroliju Vile Dobrile (saradnja Muzeja i Crvenog krsta – program namenjen socijalno-ugroženoj deci), Muzejski kompleks Kulpin, Kulpin, 2012., 2013.
 • Muzejska sekcija Mladi muzealci, Muzejski kompleks Kulpin, Kulpin, 2012., 2013.
 • Edukativni program Maskenbal – projekat u okviru Dečije nedelje Muzeja, Muzejski kompleks Kulpin, Kulpin, 2013–2016.
 • Muzejska učionica Geografska čitanka, Muzejski kompleks Kulpin, Kulpin, 2013., 2017.
 • Dečija emisija Pitam se, pitam se – stari zanati u produkciji RTV (saradnja Muzeja i Osnovne škole Jan Amos Komenski Kulpin), Muzejski kompleks Kulpin, Kulpin, 2016,
 • Edukativni programi – Tematski dani (saradnja Muzeja i Osnovne škole Jan Amos Komenski, Kulpin), Muzejski kompleks Kulpin, Kulpin, 2017.
  Dečija emisisja Pitam se, pitam se – Duvan slama srca u produkciji RTV (saradnja Muzeja, Instituta za javno zdravlje Vojvodine i Osnovne škole Jan Amos Komenski, Kulpin), Muzejski kompleks Kulpin, Kulpin, 2018,
 • Dečija emisija Preci, a počeci – Gde se nalazi sto Laze Kostića u produkciji RTV, Muzejski kompleks Kulpin, Kulpin, 2018,
 • Dečija emisija Preci, a počeci – Šta je to preslica u produkciji RTV, Muzejski kompleks Kulpin, Kulpin, 2019,
 • Edukativni program Projektna nastava u Muzeju (saradnja Muzeja i Osnovne škole Jan Amos Komenski, Kulpin), Muzejski kompleks Kulpin, Kulpin, 2019.
 • Edukativni program Dvorac bajkolac (saradnja Muzeja i Osnovne škole Jan Amos Komenski, Kulpin), Muzejski kompleks Kulpin, Kulpin, 2020.
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar