Klaudija Petrović - Muzej Vojvodine

Klaudija Petrović

Kontakt
Telefon: +381 21 420-566
E-mail: klaudija.petrovic@muzejvojvodine.org.rs

Biografija

Klaudija Petrović (1970, Novi Sad), informatičar. Završila je Srednju ekonomsku školu „Svetozar Miletić“ i Višu poslovnu školu – smer informatike u Novom Sadu. Od 1996. do 2009. godine radila je na poslovima tehničkog sekretara i dokumentariste. Od 2009. radi kao informatičar – veb master, zadužen za veb sajt i društvene mreže. Zvanje tehničara – informatičara stekla je 2010. (stručni rad „Razvoj internet prezentacije Muzeja Vojvodine – Virtuelni muzej“).

Od 2018. radi u Matičnoj službi Muzeja Vojvodine na poslovima internet prezentacije (veb sajt i društvene mreže), održavanja računara i primeni Jedinstvenog informacionog sistema.

Pohađala je radionice i kurseve organizovane u Ministarstvu kulture i informisanja: „Smernice za izradu veb prezentacija“ (2017), „VIKI napredna radionica“ (2018).

Izvedeni projekti

  • Redizajn veb sajta 2009.
  • Izrada novog veb sajta 2014.
  • Redizajn veb sajta 2015.
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar