Kristina Meneši - Muzej Vojvodine

Kristina Meneši

viši kustos, istoričar

Kontakt
Telefon: 021 526-555
E-mail: kristina.menesi@muzejvojvodine.org.rs

Biografija

Kristina Meneši (1977), viši kustos, istoričar. Diplomirala je na Grupi za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (2006). Od 2007. godine zaposlena je u Arhivskoj zbirci Odseka za noviju istoriju Muzeja Vojvodine. Zvanje kustosa stekla je 2008. godine (stručni rad “Januarska racija 1942. godine u Novom Sadu”), a zvanje višeg kustosa 2016. godine (stručni rad „Informbirovska karikatura u Zbirci dokumenata Odeljenja savremene istorije Muzeja Vojvodine“).

Od 2012. do 2016. godine rukovodilac Odeljenja savremene istorije.

Obavljala je poslove članice Redakcije za istoriju Enciklopedija Vojvodine (VANU) i istraživača na projektu utvrđivanja civilnih žrtava na području Vojvodine za vreme i posle Drugog svetskog rata (1941-1948), kojom je rukodila Međuakademijska komisija SANU I MAN.

Bibliografija

 • Sarajevska Hagada: najlepši primerak sefardske grupe rukopisa, Rad Muzeja Vojvodine, br. 49, Novi Sad, 2007.
 • Ratna propaganda u Vojvodini 1941-1945, katalog izložbe, Novi Sad, 2011.
 • Nevidljivi frontovi – Prvi svetski rat i Vojvodina, katalog izložbe, Novi Sad, 2014, koautorka.

Izložbe

 • 90 godina od završetka Prvog svetskog rata: Vojvodina na kraju rata, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2008, saradnica.
 • Ratna propaganda u Vojvodini 1941-1945., Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2011.
 • Fruška gora – bastion antifašizma 1941-1945, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2012, saradnik.
 • Ratna propaganda u Vojvodini 1941 – 1945, Muzej Vojvodine, 2011.
 • Ratna propaganda u Vojvodini 1941 – 1945, Muzej grada Rijeke, Rijeka, 2011.
 • Ratna propaganda u Vojvodini 1941 – 1945, Muzej Banata, Temišvar, 2011.
 • Nevidljivi frontovi – Prvi svetski rat i Vojvodina, deo stalne postavke Muzeja Vojvodine, Novi Sad, 2014, koautorka.
 • Propagandni plakat u Nedićevoj Srbiji, Novi Sad, 2015, koautorka
 • Biti izbeglica: evropski narativ, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2018. (projekat realizovan u saradnji sa Akademijom nauka Republike Austrije, Muzej om Grada Beča, Pomorskim i povijesnim muzejom hrvatskog primorja, Muzejom novejše zgodovine Slovenije i Muzejom istočne Bosne, u okviru programa Evropske unije „Evropa za građane“).
 • Biti izbeglica: evropski narativ, Wien Museum, Beč, 2018-2019.
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar