Mirjana Lakić, MA - Музеј Војводине

Mirjana Lakić, MA

23.12.2019.

kustos, istoričar

Kontakt

Telefon: 021 420-566
E-mail: mirjana.lakic@muzejvojvodine.org.rs

Mirjana Lakić (1984, Novi Sad), kustos istoričar. Diplomirala je na Grupi za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (2010), a diplomu mastera stekla je 2011. godine. Honorarno je radila 2009. godine na projektu Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina na popisivanju kulturne baštine u Ruskoj odlogi u Đurđevu i tom prilikom obradila nekoliko stotina predmeta. Od 2010. godine radila je kao pripravnik – volonter u Muzeju Vojvodine, gde je bila upoznata sa zbirkom Fotografija Novog Sada i Zbirkom kalendara i čestitki. Za potrebe izložbe Sreće putuje gde je bila saradnik obradila je oko 400 čestitki. Tri meseca radila je na plaćenom projektu na digitalizaciji muzejske građe. Položila je državni ispit i stekla zvanje kustosa-istoričara. Nakon sticanja zvanja kustosa radila u odeljenju Matične službe, na poslovima vezanim za digitalizaciju kulturne baštine u aplikaciji IMUS. U tom periodu u program IMUS unela je preko 1000 predmeta iz zbirki: Stara i retka knjiga, Građanska nošnja, Školstvo i Antička zbirka. Godine 2011. postaje saradnik Muzeja Vojvođanskih Slovaka iz Bačkog Petrovca, gde je uz pomoć kolega udarila temelj budućeg razvoja Muzeja, kroz stručnu obradu muzejskih predmeta. Od 2013. godine radi na mestu kustosa istoričara za stariju i kulturnu istoriju Vojvodine i zadužena je za Numizmatičku zbirku – zbirka papirni novac od 18. do 20 veka. Radila je na sređivanju i popisu predmeta Zavičajne zbirke pri biblioteci Veljko Petrović iz Žablja. Početkom 2018. godine zadužena je i za zbirku Katastarskih planova i geografskih karti. Saradnik je Srpskog biografskog rečnika Matice srpske i član Istorijskog društva Srbije.

Bibliografija

 • Đorđe Lj. Matić, Srpski biografski rečnik, Matica srpska, Novi Sad, 2014.
 • Milan S. Miličić, Srpski biografski rečnik, Matica srpska, Novi Sad  2014.
 • Srbi i Slovaci – tri veka zajedništva, Slováci a Srbi história a súčasnost`, Zborník z medzinárodnej konferencie konanej 9. mája 2014 v Novom Sade, Novi Sad, 2014.
 • Sve je samo reklama. Segmenti moderne reklame u Vojvodini do 1941. godine, Rad Muzeja Vojvodine, 56, Novi Sad, 2014.
 • Iza gora i dolina, Tri veka Slovaka u Vojvodini, katalog izložbe, Novi Sad 2017.
 • Janko Šafarik – preteča Valtrovićeve muzeologije i utemeljivač bibliotekarstva u Srbiji, Rad Muzeja Vojvodine, 60, Novi Sad, 2018.
 • Norma Avrama Mrazovića – 240 godina obrazovanja srpskih učitelja, prikaz izložbe, Rad Muzeja Vojvodine, 60, Novi Sad, 2018.

Izložbe

 • Izložba čestitki Sreća putuje, Muzej Vojvodine, 2010, saradnik.
 • U srcu nam šajka, 250 godina šajkaškog bataljona, Muzej Vojvodine, 2013, stručni saradnik.
 • Iza gora i dolina – tri veka Slovaka u Vojvodini, Muzej Vojvodine, 2016, koautor.
 • Iza gora i dolina – tri veka Slovaka u Vojvodini, Martin, Bratislava, 2017, koautor.
 • Iza gora i dolina – tri veka Slovaka u Vojvodini, Bački Petrovac, 2018, koautor.
 • Od sna do jave, Prisajedinjenje Vojvodine Srbiji 1918, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2018, stručni saradnik.

Izvedeni projekti

 • Projekat Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina na popisivanju kulturne baštine u Ruskoj odlogi u Đurđevu, 2009.
 • Stručna obrada i popis istorijskih predmeta Muzeja vojvođanskih Slovaka, Bački Petrovac, 2011-2014.
 • Sređivanje i popis predmeta Zavičajne zbirke pri biblioteci Veljko Petrović iz Žablja, 2013-2014.
 • Predavanje o migracijama: Kolonizacija u Vojvodini u prvoj polovini 20. veka, Novi Sad, 2013.
 • Stručni skupovi i saradnje:
 • Seminar u Muzeju savremene umetnosti Kultura za pare i pare za kulturu, Novi Sad, 2014.
 • Seminar: Digitalizacija kulturne baštine, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2014.
 • Međunarodni skup: Srbi i Slovaci – istorija i sadašnjost, Izvršno veće AP Vojvodine, Novi Sad, 2014.
 • Međunarodna naučno-stručna konferencija o istorijskim godišnjicama slovačke štampe, Studio M, Novi Sad, 2014.
 • Vikimedija – Viki seminar, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2018.

Stručni skupovi i saradnje

 • Seminar u Muzeju savremene umetnosti Kultura za pare i pare za kulturu, Novi Sad, 2014.
 • Seminar: Digitalizacija kulturne baštine, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2014.
 • Međunarodni skup: Srbi i Slovaci – istorija i sadašnjost, Izvršno veće AP Vojvodine, Novi Sad, 2014.
 • Međunarodna naučno-stručna konferencija o istorijskim godišnjicama slovačke štampe, Studio M, Novi Sad, 2014.
 • Vikimedija – Viki seminar, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2018.
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar