Mr Tijana Stanković - Pešterac - Музеј Војводине

Mr Tijana Stanković – Pešterac

23.12.2019.

viši kustos – arheolog, pomoćnik direktora Muzeja Vojvodine
Vodi Antičku zbirku.

Kontakt
Telefon: 021 420-566
E-mail: tijana.pesterac@muzejvojvodine.org.rs

Biografija

Tijana Stanković Pešterac (1978, Sarajevo), viši kustos – arheolog, rukovodilac Arheološkog odeljenja Muzeja Vojvodine. Diplomirala je na Katedri za metodologiju arheoloških istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu (2005) na temu Pregled geofizičkih metoda istraživanja u arheološkoj prospekciji sa primenom geoelektričnih ispitivanja na lokalitetu „Belo Brdo“ u Vinči. Magistrirala je (2010) na istoj katedri na temu Mogućnosti primene geoelektrične prospekcije u proučavanju rimske arhitekture na primeru vile rustike, lokalitet „Anine” kod Lajkovca. Tečno govori engleski i italijanski, a služi se i nemačkim jezikom. U Muzeju Vojvodine radila je kao volonter (2005–2007), a potom od 2007. godine kao kustos Antičke zbirke. Počev od jula 2014. do decembra 2016. obavljala je poslove rukovodioca Odeljenja arheologije, a od janura 2017. godine radi kao pomoćnik direktora Muzeja Vojvodine.

Tokom 2018. učestvovala je radu grupa Ministarstva kulture i informisanja za izradu: Pravilnika za digitalizaciju kulturnog nasleđa, Pravilnika o arheološkoj terenskoj dokumentaciji i Pravilnika o polaganju stručnog ispita, a u 2017. i radne grupe za ocenu informacionih sistema u muzejima. Od 2018. godine predsednik je Komisije za dodelu nagrada i priznanja Muzejskog društva Srbije.

Izložbe

 • Kasnoantički šlem iz Jarka (Muzej Vojvodine, 2009)
 • Srebrni nakit helenističkog i keltskog tipa iz Hrtkovaca (Sajam nakita i satova, Novi Sad, 2009)
 • Nakit, skriveno značenje (Muzej Vojvodine, 2013)
 • Nakit, skriveno značenje u Vršcu (Gradski muzej Vršac, 2013) i Smederevu (Muzej u Smederevu, 2014)
 • Heroji baštine: Milan Čolović i Slobodan Savić – Od nitni do šlema – konzervacija i restauracija pozlaćenog rimskog šlema u sklopu manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 (2015)
 • Blago iz košnice – od Muzeja Matice srpske do Muzeja Vojvodine (Muzej Vojvodine, 2017), koautor
 • Blaga i carevi – raskoš rimske Srbije (Palata Meizlik, Akvileja, Italija, 2018)

Projekti

 • Geoelektrična prospekcija na praistorijskom lokalitetu Feudvar kod Mošorina (2006).
 • Arheološko iskopavanje lokaliteta Vranj u Hrtkovcima (2008)
 • Arheološko rekognosciranje atara sela Hrtkovci (2013)
 • Geolektrična prospekcija jedne kasnoneolitske kuće na lokalitetu Borđoš kod Novog Bečeja (2014. i 2015. godine)
 • Međunarodno arheološko iskopavanje lokaliteta Borđoš kod Novog Bečeja (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
 • Učešće na Sajmu arheološkog turizma u Pestumu, Italija (2018)

Projekti Digitalizacije kulturnog nasleđa:

 • Novosadsko kulturno blago na sajtovima (2016. godine)
 • Digitalizacija je stigla – U MUZEJE (2016. godine)
 • Multimedijalni vodič (2016. i 2017. godina)
 • ARHIMUS – digitalizacija arheološke terenske dokumentacije (2017. godine)
 • Muzejska e-Sveznalic@ – mobilna aplikacija proširene realnosti za decu (2018. godine)
 • Povećanje pristupačnosti Muzeja Vojvodine (2018. godine)
 • Bekstvo iz muzeja – tajna besmrtnosti (2018. godine)
 • Obezbeđivanje interoperabilnosti baza podataka kulturnog nasleđa Republike Srpske i Republike Srbije naprimeru JU Muzeja Republike Srpske (2018. godine)

Matična služba Muzeja Vojvodine

 • Aktivno učestvuje u radu Matične službe Muzeja Vojvodine putem kontrole rada u drugim muzejima na teritoriji AP Vojvodine i pružanja stručne pomoći kustosima u obavljanju najrazličitijih poslova

Digitalizacija kulturne baštine

 • Počev od 2011. godine radi na projektima digitalizacije kulturne baštine
 • Kao jedan od članova Tima za digitalizaciju Muzeja Vojvodine, sprovodi edukaciju za obradu predmeta u Jedinstvenom informacionom sistemu (Imus) u velikom broju muzeja i muzejskih zbirki na teritoriji Republike Srbije i Republike Srpske

Kongresi

 • Međunarodni kongres o Hromaciju Akvilejskom (Akvileja, 2008)
 • Međunarodni Arheovest Simpozijum – interdisciplinarsnost u arheologiji (Temišvar, 2014)
 • Međunarodna naučna konferencija Seobe od antike do danas (Novi Sad, 2018)
 • Okrugli sto Berlinski poziv na akciju – inicijative vezane za nagrađeni projekat „Vekovi Bača“ (Bač, 2018)
 • Treća konferencija Upotreba baštine (Novi Sad, 2018)
 • Učešće na godišnjim skupštinama i radu Srpskog arheološkog društva, Antičke i Praistorijske sekcije, kao i Muzejskog društva Srbije

Bibliografija

 • Značaj geoelektričnih ispitivanja u prospekciji arheoloških nalazišta, Rad Muzeja Vojvodine, 47/48, Novi Sad, 2006.
 • Prilozi proučavanju rituala u mitraizmu, Rad Muzeja Vojvodine, 49, Novi Sad, 2007.
 • Šlemovi iz Berkasova na izložbi o Hromaciju Akvilejskom u Udinama, Rad Muzeja Vojvodine, 51, Novi Sad, 2009.
 • Stručni skup o tendencijama u muzeologiji, Rad Muzeja Vojvodine, 51, Novi Sad, 2009, koautorka.
 • Muzej danas: promene i kontinuitet, Rad Muzeja Vojvodine, 51, Novi Sad,  2009.
 • Geoelektrična prospekcija na lokalitetu Feudvar kod Mošorina, Rad Muzeja Vojvodine, 52, Novi Sad, 2010.
 • Rezultati geoelektrične prospekcije vile rustike na lokalitetu Anine kod Lajkovca, Zbornik Narodnog muzeja XX-1, Beograd, 2011.
 • Gospodari gline i žita, izložba Muzeja Vojvodine, Rad Muzeja Vojvodine, 54, Novi Sad, 2012.
 • Gospodari gline i žita, Rad Muzeja Vojvodine, 54, Novi Sad, 2012.
 • Nakit, skriveno značenje, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2013, koautorka.
 • Jewellery, hidden meaning, Museum of Vojvodina, Novi Sad, 2013, co-author.
 • Konstantin – 313. godina, Milanski edikt i vreme tolerancije, Rad Muzeja Vojvodine, 55, Novi Sad, 2013.
 • Konstantin – 313. godina u rimskom Koloseumu, Rad Muzeja Vojvodine, 55, Novi Sad, 2013.
 • Rimski kameni spomenici, u: Studija arheobotaničke bašte Muzeja Vojvodine, ur. Milica Kostreš, Irina Udicki, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, 2013.
 • Nakit, skriveno značenje, Muzej u Smederevu, Smederevo, 2014, koautorka.
 • Arheologija po meri deteta – interaktivni radni listovi za samostalno istraživanje arheološkog dela stalne postavke, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2014, koautorka.
 • Nakit, skriveno značenje, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2014, koautorka.
 • The Late Neolithic settlement mound Borđoš near Novi Bečej, Serbian Banat, in a multiregional context – Preliminary results of geophysical, geoarchaeological and archaeological research, Rad Muzeja Vojvodine, 56, Novi Sad, 2014, koautorka.
 • Teorijska stremljenja i prodor prirodnih nauka u arheologiju, Rad Muzeja Vojvodine, 56, Novi Sad, 2014.
 • Multidisciplinary Archaeological Research at the Late Neolithic site Bordjoš (Borjas) near Novi Bečej (Northern Serbia) – Geoelectrical prospection of a house, Arheovest, Interdisciplinritate in Arheologie, Szeged, 2014, co-author.
 • Muzejska lepezica, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2014, koautorka.
 • Naučno-popularni članci u časopisu „Istorija“ i drugim časopisima
 • O izložbi „Tajne drevnog Borđoša“ u Domu kulture Novi Bečej, Rad Muzeja Vojvodine, 58, Novi Sad, 2016.
 • Arheobotanički vodič kroz Novi Sad , knjiga Aleksandra Medovića, Platoneum 2015, Rad Muzeja Vojvodine, 58, Novi Sad, 2016.
 • Blago iz košnice, Od Muzeja Matice srpske do Muzeja Vojvodine, Novi Sad 2017, koautorka.
 • Priapus – scattered finds of a complex deity, Rad Muzeja Vojvodine, 59, Novi Sad, 2017.
 • Muzej Vojvodine na izložbi Mađarskog nacionalnog muzeja, Rad Muzeja Vojvodine, 59, Novi Sad, 2017.
 • Muzej Umetnosti – Fajdonovo izdanje iz 2011. godine na srpskom jeziku (izdavač Data Status, 2017. godine), Rad Muzeja Vojvodine, 59, Novi Sad, 2017.
 • Pozlaćeni rimski šlemovi Muzeja Vojvodine na izložbi u Akvileji, Rad Muzeja Vojvodine 60, Novi Sad, 2019. (u štampi)
 • Museum exhibits as witnesses of the migrations – the case study: Museum of Vojvodina, Zbornik radova sa konferencije Seobe od antike do danas, Novi Sad, 2019. (u štampi)
 • Naučno-popularni članci u časopisu Istorija, Vreme i drugim časopisima
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja