Stanko Trifunović - Музеј Војводине

Stanko Trifunović

23.12.2019.

Arheolog, muzejski savetnik

Kontakt
Telefon: 021 420-566
E-mail: stanko.trifunovic@muzejvojvodine.org.rs

Biografija

Stanko Trifunović (1964, Niš), viši kustos. Diplomirao je na Katedri za srednjovekovnu arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu (1989). Od 1993. godine zaposlen je u Muzeju Vojvodine kao kustos za ranosrednjovekovnu arheologiju. Zvanje kustosa – arheologa stekao je 1993. godine, a zvanje višeg kustosa 2002. Tokom 1993. godine vršio je iskopavanja u Dobrici, na naselju 9. veka, i u Barandi, na naselju 4. veka. Od 1994. do 1996. godine sproveo je kratkoročni projekat Muzeja Vojvodine „Arheološka istraživanja slovenskih naselja u severnoj Bačkoj i severnom Banatu“. Tokom tog perioda obavio je iskopavanja na više arheoloških nalazišta (4 10. veka), od kojih su najznačajnija u Horgošu i Padeju (oba ranosrednjovekovna naselja). U Horgošu je vodio projekat sistematskog iskopavanja nalazišta „Stub 76“, nastavljajući iskopavanja (2003a2006). Lokalitet je u potpunosti istražen i čeka objavljivanje monografije. Rukovodi projektom zaštitnih arheoloških istraživanja na višeslojnom nalazištu Stari vinogradi u Čurugu (199722009). Za deset godina rada na ovom arheološkom nalazištu dobio je Nagradu „8 novembar“ Opštine Žabalj. (2007). Od 2004. godine rukovodi projektom Muzeja Vojvodine i Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu – „Arheološka topografija Banata“, koji je i pokrenuo. Učestvovao je na više naučnih skupova u zemlji i inostranstvu: skup „Srednjovekovna i slovenska arheologija u Vojvodini“ – Novi Sad, 1994; 6. kongres za slovensku arheologiju Međunarodne unije za slovensku arheologiju – Novgorod, 1996; „The Eastern Celt. The Communities between Alps and Black See“ – Vršac, 2007; 30. simpozijum Međunarodne unije za praistoriju i protoistoriju „The Iron Gates Region in The Second Iron Age: Settlements, Necropolises, Treasures” – Drobeta, 2008; „Lesnaя i lesostepnaя zonы Vostočnoй Evropы v эpohi rimskih vliяniй i Velikogo pereseleniя narodov (эtnokulьturnыe kontaktы)“ – Tula, 2008. Član je Srpskog arheološkog društva.

Bibliografija

 • Starine Alibunara i okoline: Alibunar – Banatski Karlovac, katalog izložbe, 1990.
 • Rekognosciranje teritorije opštine Alibunar – lokalitet Kalvarija, Glasnik Srpskog arheološkog društva, 1990.
 • Antička i srednjovekovna arheološka nalazišta opštine Alibunar: rekognosciranje terena, Rad Muzeja Vojvodine, 1990.
 • Novi podaci o dve isposnice kod sela Vrbeštice i Mušutišta, Baština, 1, Priština, 1991.
 • Jagodina, Panjevački rit, slovensko naselje VII–X, Glasnik SAD, 9, 1993.
 • Arheološka iskopavanja lokaliteta Selište kod Alibunara, Rad Muzeja Vojvodine, 36, 1994.
 • Arheološka istraživanja slovenskih naselja u severnoj Bačkoj i severnom Banatu, Rad Muzeja Vojvodine, 39, Novi Sad, 1997.
 • Slovenska naselja V–VII veka u Bačkoj i Banatu, Trudы VI Meždunarodnogo Kongressa slavяnskoй arheologii, 1, Problemы slavяnskoй arheologii, Novgorod 1996, Moskva, 1997.
 • Naselja Limiganata i Slovena u Banatu i Bačkoj, Glasnik SAD, 15–15, 2000.
 • „Stari vinogradi“ – arheološko blago Čuruga, katalog izložbe, Čurug, 2000.
 • Limiganti – zagonetka arheologije, katalog izložbe, Čurug, 2001.
 • „Stari vinogradi“ u Čurugu – višeslojno arheološko nalazište, Glasnik SAD, 19, 2003.
 • Čurug – arheološko nalazište „Stari vinogradi“, CD – knjiga u elektronskom obliku, 2006
 • Arheološka iskopavanja nalazišta „Stub 76“ kod Horgoša, Arheološki pregled, n. s. 1, 2007.
 • U štampi: Arheološka iskopavanja nalazišta „Stari vinogradi“ u Čurugu 2006. godine, Arheološki pregled, n. s. 4, 2008.
 • U štampi: Arheološka iskopavanja nalazišta „Stub 76“ kod Horgoša u 2006. godini, Arheološki pregled, n. s. 4, 2008.
 • U štampi: Arheološka iskopavanja nalazišta „Ciglana“ kod Padeja u 2006. godini, Arheološki pregled, n. s. 4, 2008.
 • U štampi: Arheološka topografija Banata: rezultati za 2006. godinu – (Čoka), Arheološki pregled, n. s. 4, 2008.
 • U štampi: Čurug „Stari vinogradi“ / La tène settlement, Zbornik radova sa naučnog skupa „The Eastern Celt. The Communities between Alps and Black See“ 2007. godine u Vršcu, 2008.
 • U štampi: The late iron age pottery workshops in Vojvodina, Zbornik radova sa 30. simpozijuma Međunarodne unije za pra i proto istoriju „The Iron Gates Region in The Second Iron Age: Settlements, Necropolises, Treasures”, Drobeta, 2008.
 • U štampi: Paralleli meždu Černяhovskoй i poznoantičeskoй kulьturoй юgovostočnoй Panonii, Zbornik radova sa naučnog skupa „Lesnaя i lesostepnaя zonы Vostočnoй Evropы v эpohi rimskih vliяniй i Velikogo pereseleniя narodov (эtnokulьturnыe kontaktы)“, Tula, 2008.

Izložbe

 • Stari vinogradi – arheološko blago Čuruga, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2000.
 • Limiganti – zagonetka arheologije, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2001.

Izvedeni projekti

 • Arheološka istraživanja slovenskih naselja u severnoj Bačkoj i severnom Banatu, 1994–1996.
 • Sistematsko arheološko istraživanje lokaliteta: „Stub 76“ kod Horgoša, 1994–1996, 2003–2006.
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar