Tanja Đuđić - Музеј Војводине

Tanja Đuđić

23.12.2019.

viši kustos, etnolog

Kontakt
Telefon: 021 2286-456
E-mail: tanja.djudjic@muzejvojvodine.org.rs

Biografija

Tanja Đuđić (1978, Bačka Topola), viši kustos – etnolog. Osnovnu školu i Gimnaziju je završila u Bačkoj Topoli.

Diplomirala je na Katedri za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 2005. godine (diplomski rad Našem rodu i potomstvu. Festival folklornog stvaralaštva dinarskih Srba u Vojvodini).

Od decembra 2005. do oktobra 2007. godine volontirala je u Muzeju Vojvodinu. Zvanje kustosa stekla je 2006. godine (stručni rad Kataloška obrada Kolekcije traka za police Etnološkog odeljenja Muzeja Vojvodine). U depandansu Muzeja Vojvodine – Muzejskom kompleksu Kulpin je zaposlena od oktobra 2007. godine na mestu kustosa – etnologa. Zvanje višeg kustosa stekla je 2016. godine (stručni rad Kolekcija alatki i sprava za preradu konoplje u Muzejskom kompleksu Kulpin).

U toku svog profesionalnog rada neprekidno se usavršava prateći savremenu muzejsku literaturu.

Član je Etnološke sekcije Muzejskog društva Srbije i ICOM-a.

Služi se engleskim jezikom, a čita i piše nemački i mađarski jezik.

Bibliografija

 • Kataloška obrada Kolekcije traka za police Etnološkog odeljenja Muzeja Vojvodine (habilitacioni rad, neobjavljen).
 • „Patrijarh Georgije Branković (1830-1907)“ (prikaz izložbe), Rad Muzeja Vojvodine, br. 50, Novi Sad, 2008.
 • „Jedan osvrt na vetrenjaču u Bačkoj Topoli“, Rad Muzeja Vojvodine, br. 52, Novi Sad, 2010.
 • Vodič kroz muzejski kompleks, Novi Sad, 2010. (saradnik).
 • „Radionice iz preventivne konzervacije CIK-a“, Rad Muzeja Vojvodine, br. 54, Novi Sad, 2012,
 • „Kolekcija alatki i sprava za preradu konoplje u Muzejskom kompleksu Kulpin“, Rad Muzeja Vojvodine, br. 59, Novi Sad, 2017,
 • „Etnografska muzeologija i primena informacionih tehnologija“ (prikaz stručnog skupa Etnološke sekcije Muzejskog društva Srbije), Fibula – Godišnjak Gradskog muzeja Vrbasa, br. 1, Vrbas, 2020.
 • „Kolekcija traka za police Etnološkog odeljenja Muzeja Vojvodine“, Fibula – Godišnjak Gradskog muzeja Vrbasa, br. 2, Vrbas, 2021.

Izložbe

 • Ribari iz ravnice, saradnja sa Javnim vodoprivrednim preduzećem „Vode Vojvodine“, JVP „Vode Vojvodine“, Novi Sad, 2016. (koautor).
 • Tradicija vašara u Srbiji, izložba Etnološke sekcije Muzejskog društva Srbije, Narodni muzej, Čačak, 2022. (autor celine Zabava na vašarima).

Stručni skupovi i saradnja

 • Međunarodni skup: 15. Međunarodni kongres poljoprivrednih muzeja (ICOM/AIMA CIMA XV), Dvorac Dunđerski, Kulpin, 2008.
 • Naučni skup: Obnavljanje Etnološko-antropološkog društva, Etnografski muzej, Beograd, 2008.
 • Radionica CIK-a: Uvod u preventivnu konzervaciju, Galerija Matice srpske, Novi Sad, 2011.
 • Radionica CIK-a: Muzejska zgrada, Galerija Matice srpske, Novi Sad, 2011.
 • Radionica CIK-a: Menadžment u konzervaciji, Galerija Matice srpske, Novi Sad, 2011.
 • Radionica CIK-a: Organizacija depoa, Galerija Matice srpske, Novi Sad, 2012.
 • Radionica CIK-a: Uslovi preventivne konzervacije za izložbeni prostor u muzejima, Galerija Matice srpske, Novi Sad, 2012.
 • Radionica u organizaciji Istorijskog muzeja Srbije: Prezentacija istorijskog, arheološkog i etnološkog kartona, Muzej Vojvodine, Novi Sad,
 • Radionica CIK-a: Zaštita kulturnog nasleđa u vanrednim situacijama, Galerija Matice srpske, Novi Sad, 2015.
 • Snimanje emisije N1 televizije „NEISTRAŽENO: Raskošni vojvođanski dvorci porodice Dunđerski“, Kulpin, 2015.
 • Radionica Deska kreativne Evrope: Pisanje projekta, Novosadski sajam, Novi Sad, 2017.
 • Međunarodna konzervatorska konferencija: Čišćenje: etika, tehnika i estetika, Galerija Matice srpske, Novi Sad, 2019.
 • Webinar „Muzej – mesto susreta vrtića i škole“, Muzejski kompleks Kulpin, Kulpin, 2020.
 • ZOOM konferencija „Muzeji u doba korone – izazovi i mogućnosti“, Novi Sad, 2020.
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar