Tatjana Stojkov - Музеј Војводине

Tatjana Stojkov

23.12.2019.

kustos, istoričar

Kontakt
Telefon: 021 526-555
E-mail: tatjana.stojkov@muzejvojvodine.org.rs

Biografija

Tatjana Stojkov (1965, Srpski Itebej), kustos, istoričar. Diplomirala je na Odseku za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Honorarno je radila kao novinar za list Dnevnik. Od 2001. godine zaposlena je u Muzeju Vojvodine na mestu kustosa za istoriju političkih stranaka 20. veka (Zbirka plakata).

Bibliografija

  • Narodni pokret „Otpor“, Rad Muzeja Vojvodine, 53, 2011.

Izložbe

  • Politički plakat u Vojvodini (1848-2003), Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2004, saradnica.
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar