Vera Vojt - Музеј Војводине

Vera Vojt

23.12.2019.

viši kustos, crtač

Kontakt
Telefon: 021 420-566
E-mail: vera.vojt@muzejvojvodine.org.rs

Biografija

Vera Vojt (1966, Bela Crkva), viši kustos, crtač arheološkog materijala. Diplomirala je na Odseku za grafiku Likovne akademije u Novom Sadu (1991). Od 1992. godine radi u Muzeju Vojvodine kao crtač – ilustrator. Više zvanje stekla je 2002. godine. Član je ULUV -a.

Izvedeni projekti

 • Crtanje pokretnog arheološkog materijala sa lokaliteta: Stubarlija, nekropola – Mošorin, Muzej Vojvodine, 1992, 1994.
 • Crtanje pokretnog arheološkog materijala: NJitra – Slovačka, materijal sa Feudvara, Muzej Vojvodine,1993.
 • Crtanje pokretnog arheološkog materijala sa lokaliteta: Feudvar – Mošorin, Muzej Vojvodine, 1997.
 • Crtanje pokretnog arheološkog materijala sa lokaliteta: Petrovac na Mlavi, Narodni muzej, Beograd, 2001.
 • Crtanje pokretnog arheološkog materijala sa lokaliteta: Petrovaradinska tvrđava, Muzej grada Novog Sada, 2002–2004.
 • Crtanje pokretnog arheološkog materijala sa lokaliteta: Drenovac, Arheološki institut, Beograd, 2005/2006.
 • Crtanje pokretnog arheološkog materijala sa lokaliteta: Saborna crkva, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture, Novi Sad, 2007.
 • Crtanje/ilustrovanje pokretnog arheološkog materijala u publikaciji: Barnhard Hänsel – Predrag Medović, Feudvar I, Kiel, 1988.
 • Crtanje/ilustrovanje pokretnog arheološkog materijala u publikaciji: Predrag Medović, Die Inkrusturte Keramik der Mittelbronzezeit in der Vojvodina The Yugoslavia v Danube Basin And the Neighbouring Regions in the 2nd Millenium B.C., Beograd – Vršac, 1996, 163– 172, T. I – XII.
 • Crtanje/ilustrovanje pokretnog arheološkog materijala u publikaciji: Predrag Medović, Ein neun Idoltip der Nekropole Stubarlija Siedlung Feudvar / Vojvodina, Xpónos Festschrift fűr Bernhard Hänsel, Meinz, 1997, 335–340, ABB. 4, 5, 6, 7.
 • Crtanje/ilustrovanje pokretnog arheološkog materijala u publikaciji: Predrag Medović, Skelettgrab der Frűhen, Eisenzeit beider Siedlung Jaša Tomić, XLIX / 1998, Beograd, 1999, 39–48, ABB (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15).
 • Crtanje/ilustrovanje pokretnog arheološkog materijala u publikaciji: Predrag Medović, Prilog poučavanju odnosa mikenskog sveta i jugoslovenskog Podunavlja u bronzanom i ranom gvozdenom dobu, Zbornik radova Narodnog muzeja, XVI – 1, Arheologija, Beograd, 1996, 117–120, sl. 1, sl. 3.
 • Crtanje/ilustrovanje pokretnog arheološkog materijala u publikaciji: Predrag Medović, Praistorija na tlu Vojvodine, Novi Sad, 2001, sl. 13, 17, 19, 41, 43 b., 46 b., 48, 54 a. b., 62, 63, 96.
 • Crtanje/ilustrovanje pokretnog arheološkog materijala u publikaciji: Predrag Medović, Stubarlija, nekropola naselja kod Mošorina, Novi Sad, 2007.
 • Crtanje/ilustrovanje pokretnog arheološkog materijala u publikaciji: Dušan Borić, Ostava kasnog bronzanog doba iz Futoga, Rad vojvođanskih muzeja, 39, Novi Sad, 1997.
 • Crtanje/ilustrovanje pokretnog arheološkog materijala u publikaciji: Velika Dautova Ruševljan, Rimska vojska u Sremu, Novi Sad, 2006.
 • Crtač/ilustrator etnološkog materijala u publikaciji: Bratislava Idvorean Stefanović, O počecima tkanja na tlu Vojvodine, Rad vojvođanskih muzeja, 35, Novi Sad, 1993.
 • Crtač/ilustrator etnološkog materijala u publikaciji: Bratislava Idvorean Stefanović, Tehnika tkanja ćilima kod Srba u Vojvodini, Novi Sad, 2009.
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar