Vladimira Stanisavljević - Музеј Војводине

Vladimira Stanisavljević

23.12.2019.

muzejski savetnik, pedagog

Kontakt
Telefon: 021 525-059
E-mail: vladimira.stanisavljevic@muzejvojvodine.org.rs

Biografija

Vladimira Stanisavljević (1961, Gračac), muzejski savetnik – pedagog. Diplomirala je na Odseku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (1987). U Muzeju socijalističke revolucije Vojvodine zaposlila se kao muzejski vodič (1989). Od 1990. radi na mestu muzejskog pedagoga – vodiča. Od 1992. postaje saradnik za stariji predškolski i mlađi osnovnoškolski uzrast. Zvanje kustosa stekla je 1995. godine u Narodnom muzeju u Beogradu (stručni rad „Mogućnosti saradnje Muzeja i univerziteta u Novom Sadu“), a zvanje višeg kustosa – pedagoga stekla je 2003. (stručni rad „Muzeji i razvoj umetničkih interesovanja mladih“). Zvanje muzejskog savetnika stekla je 2015.  (stručni rad “Muzejska edukacija – edukativni programi Muzeja Vojvodine“). Rukovodila je Službom za odnose sa javnošću i pedagoški rad (2000–2009) i  radila na poslovima kustosa – pedagoga za odnose s javnošću (kreiranje kulturne delatnosti i programa Muzeja). Od 2010. godine radi na mestu muzejskog pedagoga – vodiča saradnika za predškolski i osnovnoškolski uzrast. Posvetila se inoviranju i kreiranju interaktivnih i interdisciplinarnih edukativnih programa namenjenih najmlađima – Muzejska igraonica, Birajmo muzejski predmet koji nam se najviše dopada, kao i projektima saradnje sa PU „Radosno detinjstvo“ – Botanika za princeze i vitezove, Od zemunice do solitera, Miris moga hleba i Od ovce do ćilima.

Pored medijske promocije vaspitno-obrazovne delatnosti, sarrađivala je na snimanju TV emisija u školskim, dečjim i kulturnim redakcijama lokalnih i nacionalnih medija. Promovišući veću dostupnost  muzejskih sadržaja unapredila je komunikaciju sa decom putem Programa za decu na jezicima naroda Vojvodine.

Kao autor projekta i istoimene studije Muzejska kreativna radionica za darovitu decu, realizovala je radionice sa kustosima iz oblasti arheologije, istorije, etnologije, primenjene i likovne umetnosti, konzrvacije i restauracije. Pokrenula je različite forme edukacije i animacije studentske populacije koje su rezultat isptraživanja na temu Mogućnosi saradnje Muzeja Vojvodine i Novosadskog Univerziteta.

Koautor je niza programa iz oblasti edukacije i kulturne animacije: Takmičenje znanja: iz arheologije – Praistorija,  etnologije – Tkanje, istorije – II svetski rat povodom 60 godina od pobede nad fašizmom u saradnji sa TV Vojvodinom, Maškarada, Likovna kolonija, Božićni koncerti, Škola tradicionalnog narodnog veza, Škola mozaika, Čuvari kulturnog nasleđa, Folklorna zaostavština naroda Vojvodine, kao i edukativni program za osobe sa invaliditetom Upoznajmo Muzej Vojvodine putem umetnosti.

Objavila pedagoške  publikacije u koautorstvu sa arheologom Lidijom Balj Praistorija u Muzeju Vojvodine – vodič za decu i početnike i sa Slađanom Velendečić, pedagogom Muzejske učionice – vodič kroz ogledne časove u Muzeju Vojvodine.

U toku svog profesionalnog rada neprekidno se usavršavala prateći savremenu muzejsku literaturu, pokušavajući da nova saznanja primeni u svom radu sa različitim kategorijama posetilaca. Godine 2009–2014. učestvovala u radu sekcije za marketing i odnose s javnošću, a potom u sekciji muzejskih pedagoga MDS-a.

Aktivno učestvovala na više seminara: „Reedukacija za kulturni turizam“ (Donji Milanovac); „Kuda dalje“ (Kruševac); Muzeji i publika (2003, Beograd) sa radom „Iskustva Muzeja Vojvodine u edukativnom  radu“; „Pisanje projekata na konkurse EU“ (2008, Izvršno veće AP); „Škola nasleđa“ (2010, 2011. i 2013); „Muzeji i kulturni turizam“ (2014); „Nove obrazovne tehnologije“ (2016, Beograd); „Tradicija i inovacije“ (2017,  Banja Luka), sa radom „Predškolske ustanove, škole partneri u obrazovanju“.

Bibliografija

 • Priprema za muzejsku učionicu, Nastava i istorija, 1, 2003, 138–153.
 • Saradnja Muzeja Vojvodine i Univerziteta u Novom Sadu, Rad Muzeja Vojvodine, 37–38, 1995–1996, 281–291.
 • Saradnja Muzeja Vojvodine i Univerziteta u Novom Sadu – rezultati istraživanja, Glas Univerziteta, 33, god. 6, Novi Sad, 1996.
 • Istraživanje posetilaca o aktivnostima Muzeja socijalističke revolucije Vojvodine, Godišnjak Istorijskog muzeja Vojvodine, 1, 1991, 119–136.
 • Iskustva Muzeja Vojvodine u edukativnom radu – Muzejska kreativna radionica, Rad Muzeja Vojvodine, 40,1998, 273–283.
 • Muzeji – kako pripremiti posetu muzeju, Nastava i istorija, 1, 2003, 124–137.
 • Ispitivanje stavova nastavnika osnovnih i profesora srednjih škola u cilju unapređenja rada muzeja i škola, pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu, Istorijski muzej Vojvodine, Novi Sad, 1991.
 • Primeri dobre prakse u edukativnom radu, Nastava i istorija, 1, 2003, 154–158.
 • Muzeji i razvoj umetničkih interesovanja najmlađih, Rad Muzeja Vojvodine, 41–42, 1999–2000, 173–179.
 • Edukativni programi Muzeja Vojvodine, Rad  Muzeja Vojvodine, 59, 2017.
 • (Koautorstvo sa Lidijom Balj), Praistorija u Muzeju Vojvodine, didaktičko-metodička publikacija u formi vodiča, 2015.
 • (Koautorstvo sa Slađanom Velendečić), Muzejska učionica (ogledni časovi u Muzeju Vojvodine – ideje za učitelje), 2015.

Izvedeni projekti

 • Časovi slikanja i vajanja muzejskih predmeta za studente i učenike umetničkih škola, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 1992–2009.
 • Takmičenje znanja „Muzej Vojvodine: riznica kulturnog nasleđa“ (teme iz arheologije, etnologije, istorije), 1993, 1997, 2005.
 • Krativna radionice za darovitu decu (teme iz arheologije, istorije, etnologije, primenjene i likovne umetnosti, konzervacije, opšte kulture), Muzej Vojvodine, Novi Sad, 1997–2009.
 • Program za najmlađe „Birajmo muzejski predmet koji nam se najviše dopada“, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 1998–2000.
 • Muzejska igraonica „I mi znamo šta je muzej“, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2001–2009.
 • Folklorna zaostavština naroda Vojvodine – muzičko-scenska manifestacija, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2003–2009.
 • Škola veza, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2004–2007.
 • Edukativni program za osobe sa invaliditetom „Upoznajmo Muzej Vojvodine putem umetnosti“, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2008–2009.
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar