Zoran Veljanović - Музеј Војводине

Zoran Veljanović

23.12.2019.

kustos – istoričar, arhivski savetnik

Kontakt
Telefon: 021 526-555
E-mail: zoran.veljanovic@muzejvojvodine.org.rs

Biografija

Studirao je na Filozozofskom fakultetu u Beogradu i Novom Sadu gde je i diplomirao sa temom „Stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918.” Radio je kao profesor istorije, bio direktor Istorijskog arhiva u Subotici (1993 –2001), a potom bio načelnik odeljenja za zaštitu arhivske građe van arhiva. Istovremeno bio predavač i ispitivač za predmet Nacionalna istorija od 18. do 20. veka u Komisiji za polaganje stručnih ispita u arhivima Vojvodine (Arhiv Vojvodine 2001 – 2007). U okviru Matice srpske i SANU i njenih dugogodišnjih projekata na zaštiti srpske kulturne baštine boravio je na terenima Pomorišja, Arada i Temišvara (Republika Rumunija) tokom 2009 – 2012, gde je radio na evidentiranju, prikupljanju i obradi vredne arhivske građe iz perioda 18. – 20. veka (rukovodioc projekta akademik Vasilije Krestić) koji se nalazi u manastiru Bezdin i Vladičanskom dvoru u Temišvaru.
Po pozivu pokrajinskog sekretarijata za kulturu prešao je u Muzej Vojvodine početkom 2017. godine gde je zaposlen u stručnim zvanjima arhivski savetnik i kustos – istoričar radi formiranja Muzeja prisajedinjenja 1918. Istovremeno je i zamenik direktora. U svojstvu rukovodioca odeljenja Muzej prisajedinjenja 1918, prikupivši muzejske predmete osnovao je dve zbirke: Zbirka istorijskih predmeta i Zbirka portreta znamenitih ličnosti 1918, od kojih je kao glavni autor priredio stalnu postavku Od sna do jave, Prisajedinjenje Vojvodine Kraljevini Srbiji 1918. Pokrenuo je ediciju knjiga koja se bavi temom prisajedinjenja 1918, piše stručne radove i priređuje tematske izložbe. Član je uredništva časopisa Rad Muzeja Vojvodine. Predmet interesovanja: istorija Vojvodine (Banat, Bačka, Baranja i Srem) iz doba oslobođenja i ujedinjenja sa Kraljevinom Srbijom 1918 (od sredine 19. do sredine 20. veka).
Član je Matice srpske i saradnik u njenim projektima (od 1997) Srpskog biografskog rečnika i Srpske enciklopedije, Enciklopedije srpske istoriografije, Vukove zadužbine i Edicije Sinteze (Slojevi kultura Bačke, Baranje) itd (u kojima je objavio veći broj odrednica i radova). Napisao je i scenario za dokumentarni film „Srpski zvuci: srpski rodoljub i kompozitor dr Jovan Paču” (TRV Novi Sad 1997)
Pokrenuo je ili obnovio i bio urednik ili član uredništva u nekoliko časopisa i edicija (Luča, Ex Pannonia, Pupoljci istorije, Krug Severa, Vodič kroz arhivsku građu Srbije – Vodič kroz arhivske fondove u Vojvodini (nova edicija od 2000 godine, Arhivski anali, Arhivska građa, Rad Muzeja Vojvodine, Prisajedinjenje 1918); Bio recenzent većem broju časopisa, knjiga i tematskih izložbi.
Kao značajan pisac istorije uvršten je u Enciklopediju srpske istoriografije (Beograd 1997, str. 301). Za doprinos u istraživanju teme srpskih dobrovoljaca i dobrovoljačkih kolonija u svernoj Bačkoj dobitnik je Vidovdanske pohvale (Mišićevo, 2012). Za dugogodišnji doprinos srpskoj kulturi dobitnik je „Zlatne značke” Kulturno – prosvetne zajednice Srbije (Beograd, 2013), dok za najbolju muzejsku postavku u 2018. godini nagrađen je od Muzejskog društva Srbije nagradom „Mihajlo Valtrović” (Čačak, 2019).

Bibliografija

 • Kolo Srpskih Sestara, Subotica 1995 (katalog, izdavač: Istorijski  arhiva  u Subotici)
 • Mišićevo (1926–1996), Prilozi za monografiju sela Mišićeva, Subotica 1996 (izdavač: Istorijskog arhiva u Subotici)
 • Dr Jovan Paču – narodni tribun, Subotica 1996 (katalog, izdavač:  Istorijski arhiva u Subotici)
 • Srpska čitaonica u Subotici (1862-1959), Subotica – Novi Sad 1998 (izdavači: Isto¬rij-ski arhiv Subotica, Gradska biblioteka, Novi Sad i Srpski kulturni centar „Sveti Sava“ – Subotica)
 • Napred u otadžbinu i slavu: povodom 80 – godišnjice proboja Solunskog fronta, oslobođenja i ujedinjenja 1918–1998, Subotica, 1999 (izdavači: , Arhiv Vojvodine, Udruženje dobrovoljaca i njihovih potomaka 1912–1918, Istorijski arhiva  Subotica,
 • Dr Jovan Paču – lekar, pijanista, kompozitor i narodni tribun, Subotica 2001/2002 (objavljeno u subotičkom nedeljniku DANI, čiji je izdavač „RIPC Nikola Tesla“)
 • Jugoslavija potreba ili zabluda: Stvaranje Kraljevine SHS 1918, Subotica 2001. (prvo izdanje, izdavač: Regionalni informativni centar  „Nikola Tesla“, Subotica)
 • Povest subotičkih tržnica, Subotica 2002 (objavljeno u nedeljniku  DANI, čiji je izdavač „RIPC Nikola Tesla“ Subotica)
 • Dr Jovan Paču  (1847–1902), Novi Sad 2003 (izdavač: Arhiv Vojvodine, Novi Sad)
 • Nacionalna istorija od XVIII do XX veka, Priručnik za polaganje stručnog ispita zaposlenih u Arhivima Vojvodine, Novi Sad 2005 (izdavač: Arhiv Vojvodine, Novi Sad)
 • Jugoslavija potreba ili zabluda: Stvaranje Kraljevine SHS 1918, Istorijski arhiv Kikinda, Kikinda 2006. (drugo, dopunjeno i prošireno izdanje, izdavač: Istorijski arhiv u Kikindi)
 • Dobrovoljačke kolonije u severnoj Bačkoj od 1918. do 1941. godine, Subotica 2010. (objavljeno u časopisu LUČA, Srpski kulturni centar „Sveti Sava“ u Subotica)
 • Bombardovanje Subotice 1944, Novi Sad 2010 (izdavači: Malo istorijsko društvo – Novi Sad i Klub ljubitelja lepih umetnosti Aliass Subotica)
 • Ustavi i pravila Srpske čitaonice u Subotici u XIX i XX veku, Novi Sad 2012. (izdavači: Malo istorijsko društvo – Novi Sad i Klub ljubitelja lepih umetnosti Aliass Subotica)
 • Dobrovoljačka kolonija Mišićevo 1918–1941, Novi Sad 2012, (izdavač: Malo istorijsko društvo, Novi Sad)
 • Kolo Srpskih sestara 1938–2008, Novi Sad 2012 (izdavač: Malo istorijsko društvo, Novi Sad i Kolo Srpskih sestara Subotica) (koautor D. Musin)
 • Vodič kroz arhivske fondove Istorijskog arhiva Subotica, XVIII/1, Subotica 2012, (izdavač: Istorijski arhiv Subotica)  (koautor T. Segedinčev)
 • Bibliografija Ex Pannonia 1996–2012, Novi Sad 2013 (izdavači: Malo istorijsko društvo, Novi Sad i Gradska biblioteka Novi Sad) (koautor D. Musin)
 • Vodič kroz arhivske fondove za arhive u Vojvodini, Novi Sad 2014 (izdavač: Društvo arhivskih radnika Vojvodine (koautor T. Segedinčev)
 • Između čekića i nakovnja, Obaveštajno–bezbedonosne službe u Srbiji 1804–1918, Novi Sad 2015 (izdavač: Malo istorijsko društvo Novi Sad) (koautor D. Petronijević)
 • Vodič kroz arhivske fondove Istorijskog arhiva Subotica, XVIII/2,  Subotica 2016, (izdavač: Istorijski arhiv Subotica (koautori T. Segedinčev, Z.Matijević)
 • A Szabadkai tortenelmi leveltar LEVELTARI KALAUZA I. Kotet, Sabadka  2016. /Vodič kroz arhivske fondove Istorijskog arhiva Subotica (izdavač: Istorijski arhiv Subotica (koautori T. Segedinčev, Z. Matijević).
 • Od sna do jave, Prisajedinjenje Vojvodine Srbiji 1918, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2018. (koautor D. Njegovan).
 • Војне капе и шлемови од средине 19. до средине 20 века из колекције Дејана Крагића, Музеј Војводине, Нови Сад 2019.
 • Добровољачка колонија Бајмочка Рата 1918 – 1941. Прилози за историју добровољачких колонија у Војводини, Музеј Војводине, Едиција Присаједињење 1918, књ. 10, Музеј Војводине, Нови Сад 2020.
 • Од сна до јаве, Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918, 2. допуњено издање, Музеј Војводине, Нови Сад 2020.
 • Константин Костић – народни трибун 1918. Музеј Војводине, Нови Сад 2020 (коаутор др Д. Костић)
 • Константин Костић – народни трибун 1918, 2. допуњено издање, Музеј Војводине, Нови Сад  2021) (коаутор др Д. Костић)
 • 39 дана који су променили Банат – Српски народни одбор у Великом Бечкереку 1918, Нови Сад 2021. (коаутор В. В. Мицова)
 • Портрети знаменитих личности из доба присаједињења Војводине Краљевини Србији 1918, Музеј Војводине, Нови Сад 2021.
 • Војне капе и шлемови од средине 19. до средине 20. века из колекције Дејана Крагића, 2. измењено и допуњено издање, Музеј Војводине, Нови Сад 2021.

Stalne postavke

 • Od sna do jave, Prisajedinjenje Vojvodine Kraljevini Srbiji 1918, Novi Sad 2018. (koautor dr D. Njegovan)
 • Multimedijalna izložba o Vojvodini u Skupštini AP Vojvodine, 2021 (koautori P. Đurđev i Lj. Dožić)

Izložbe

 • Školstvo Srba u Subotici – Aleksandrovu (OŠ Sveti Sava, 1804-1994), Subotica 1994.
 • Kolo srpskih sestara u Subotici (1938-1994), Subotica 1995.
 • Dr Jovan Paču – narodni tribun (1847-1902), (postavljena u Subotici 1996, Novom Sadu 1997, Somboru 1997, Kikindi 1997, i Zrenjaninu 2001)
 • Vojne kape i šlemovi od sredine 19. do sredine 20 veka iz kolekcije Dejana Kragića, Novi Sad 2019.
 • Konstantin Kostić – narodni tribun 1918. (postavljena u Novom Sadu 2021, Somboru 2021) (koautor dr D. Kostić)
 • 39 dana koji su promenili Banat – Srpski narodni odbor u Velikom Bečkereku 1918, Novi Sad. (koautor V. V. Micova)
 • Pukovske zastave iz Velikog rata, postavljena na otvorenom prostoru u Novom Sadu 2021 (koautor P. Đurđev)
 • Portreti znamenitih ličnosti iz doba prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji 1918. (postavljena u Subotici)
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar