Zorana Đorđević - Музеј Војводине

Zorana Đorđević

23.12.2019.

muzejski savetnik, konzervator i restaurator

Kontakt
Telefon: 021 420-566
E-mail: zorana.djordjevic@muzejvojvodine.org.rs

Zorana Đorđević (1967, Beograd), muzejski savetnik – konzervator i restaurator. Diplomirala je na Kulturološkom fakultetu na Cetinju 1991. na Odseku Konzervacija i restauracija štafelajnog i zidnog slikarstva. Od februara 1992. stalno je zaposlena u Muzeju Vojvodine, na mestu konzervator‒ restaurator (za materijal od drveta).

Stručno zvanje Viši konzervator‒ restaurator, stekla je u julu 2002. Stručno zvanje Savetnik konzervator‒ restaurator, stekla je u julu 2010. godine sa radom na temu Kulturna politika i konzervatorsko-restauratorska struka u Republici Srbiji, na primeru rada međudržavne mešovite srpsko-hrvatske komisije za povraćaj kulturnih dobara, konzervacija u teoriji i praksi. Zajedno sa koleginicom Dr Danijelom Crkvenjakov, Galerija Matice Srpske, sprovela je povraćaj kulturnih dobara iz republike Hrvatske – Vukovar, koji je bio deponovan u prostoru depoa u zgradi u Dunavskoj 37,  Muzeja Vojvodine, Muzej Vojvodine 2001. Stalni član Međudržavne Komisije za povraćaj kulturnih dobara u Republiku Hrvarsku, Ministarstav kulture Republike Srbije, u periodu od 2001. do 2015. Tokom 2001.

Stručne poslove  na mestu pomoćnika direktora Muzeja Vojvodine obavlja u periodu od neovembra 2003. do januara 2011. Stručne poslove na mestu rukovodioca Odeljenja konzervacije i restauracije Muzeja Vojvodine obavlja od 2010.

Stalni član Komisije za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti istraživanja, zaštite i korišćenja MUZEJSKOG NASLEĐA sufinansiranje projekata u muzejskoj delatnosti, Republike Srbije, u periodu od oktobra 2006. do 2009. Stalni član Komisije za sufinansiranje programa i projekata zaštite kulturnih dobara, Pokrajinski sekaretarijat za kulturu, u periodu od 2004. do 2008.  Stalni  član Upravnog odbora Galerije Rajko Mamuzić u Novom Sadu u periodu od 2006. do 2013. godine.

Saradnik je na poslovima zaštite kulturnih dobara u Republici Srbiji i projektima konzervacije i restauracije materijala od drveta i keramike Arheološkog Instituta u Beogradu, Centralnog instituta za konzervaciju CIK u Beogradu,  Narodnog Muzeja u Beogradu, Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu, Muzeja u Jagodini, Kragujevcu, Čačku, Leskovcu i Zrenjaninu.  Član je Društva konzervatora Republike Srbije i UPIDIV-a.

Bibliografija

 • Konzervacija i restauracija samostojećeg sata – tabernakl (1770–1780), Rad Muzeja Vojvodine, 39;
 • Konzervacija i restauracija devojačkog sanduka i drvene police, Rad Muzeja Vojvodine, 40;
 • Konzervacija fragmenata drvenog sanduka iz Viminacijuma, Glasnik Društva konzervatora Srbije, br. 29, Beograd, 2005;
 • Konzervacija i restauracija mitropolitskih kočija, Rad Muzeja Vojvodine, 49;
 • Štetne i opasne materije u konzervaciji i restauraciji drveta, koautor stučne knjige – Prim. Dr.Miloš Đorđević i Zorana Đorđević, Ortomedic, Novi Sad, 2007;
 • Konzervacija i restauracija ikone na drvetu –„Nedremano oko”, Glasnik Društva konzervatora Srbije, br. 33, Beograd, 2009;
 • Konzervatorski tretman – alatka iz rudnika A. 123. Lokalitet Prilov, Rudnik, Rad Muzeja rudničko-takovskog kraja, Gornji Milanovac, 2010;
 • Vera Galović (1926–2011); In Memoriam, Rad Muzeja Vojvodine, 53.
 • Odeljenje konzervacije i restauracje, Spomenica, Muzej Vojvodine 1847-1947-2017.
 • Stručni prilog, ispitivačko – istraživačkim radovima, konzervaciji i restauraciji ikone Deizis sa Sv. Nikolom, Sv. Spiridonom i Sv. Danilom stolpnikom iz fonda Muzeja primenjene umetnosti u Brogradu, Zbornik15/2019, Muzeja Primenjene umetnosti, Beograd 2019.
 • Neinvanzivni pristup, konzervacija i restauracije slike na kartonu – Portret dečaka sa psom, Arheon,  Časopis arhiva Vojvodine, br.1. 2018.
 • Kočija kao sredstvo za prevoz putnika i robe, (Mitropolitske kočije, radovi na obnovi, konzervaciji i  restauraciji u laboratorijama Muzeja Vojvodine), Društvo konzervatora Srbije 2019.
 • Brnjička kulturna grupa u Leskovačkom kraju, Dr Milorad Stojić, Arheološki institut u Beogradu, (saradnik na poslovima konzervacije i restauracije keramičkog materijala), Leskovački Zbornik radova XLII, 2002; Caričin grad, 2000, Bernard Bevant i Vujadin Ivanišević (saradnik na poslovima konzervacija i restauracija drveta). Beograd 2000.
 • Adaptacija depoa Muzeja Vojvodine u Dunavskoj 37 i preventivna zaštita muzealija u periodu 2019-2020. Rad Muzeja Vojvodine 62.Novi Sad 2020.
 • Konzervacija i restauracija predmeta iz manastirske riznice manastira Krušedol, Galerija Matice Srpske, Novi Sad 2011. Recenzija; Upustva u rukaovanju muzejskim predmetima, Vesna Živković, kustos – CIK, 2011. Recenzija; Tretman anoksijom u Muzeju grada Novog Sada, Novi Sad 2012. Mentor; Osnovni principi rukovanja muzealijama, čuvanje, pakovanje, transport i postavka izložbi, Muzej Vojvodine, Novi Sad 2011, mentor; Konzervacija i resaturacija šešira Grfofa hadika, Novi Sad 2019.мentor.

Izložbe – saradnik za oblast konzervacije i restauracije

 • Dečije igračke zmajevog doba, Muzej Vojvodine, 1993.
 • Preslica alat i simbol, Muzej Vojvodine, 1994
 • Satovi iz zbirke Muzeja Vojvodine, Muzej Vojvodine, 1997.
 • Tradicionalno ovčarstvo u Vojvodini, Poljoprivredni muzej u Kulpinu, Muzej Vojvodine u Novom Sadu, 1999.
 • Tradicionalno vinogradarstvo i vinarstvo u Vojvodini, Muzej Vojvodine, 2001.
 • Od čokota do kapljice: vinogradarstvo i vinarstvo Sremskih Karlovaca, Muzej Vojvodine, Muzej grada Novog Sada, 2002.
 • Slatka izložba – istorijat čokolade u Vojvodini, Muzej Vojvodine, 2004.
 • Patrijarh Josif Rajačić (1785–1861), Muzej Vojvodine, 2005.
 • Rimska vojska u Sremu, Muzej Vojvodine, 2006.
 • Svečana ženska oglavlja, Muzej Vojvodine, 2006.
 • Svetlopis i moda, Muzej Vojvodine, 2006.
 • Živeti zajedno: iz istorije zajedničkog života Srba i Mađara u Vojvodini, Muzej Vojvodine u Novom Sadu, Gradski muzej u Subotici, 2006.
 • Vojvođanskom graždanstvu u susret, Muzej Vojvodine, 2007.
 • Zavičaj na Dunavu, suživot Srba i Nemaca u Vojvodini, međunarodni projekat, 2009.
 • Dva veka osnovnog pisma, Gimnazija Jovan Jovanović Zmaj, Muzej Vojvodine, 2010.
 • Sačuvajmo… – Konzervacija i restauracija u Muzeju Vojvodine, Muzej Vojvodine, 2011.
 • Ratna propaganda u Vojvodini 1941–1945, Muzej Vojvodine, 2011.
 • Sve je samo reklama, Muzej Vojvodine, 2012.
 • Sačuvajmo, konzervacija i restauracija, Muzej Vojvodine, 2012.
 • Duh žita, Muzej Vojvodine, 2012.
 • U srcu  na šajka, Muzej Vojvodine, 2013.
 • Na granici dva carstva, Muzej Vojvodine, 2014.
 • Bela Rusija, Muzej Vojvodine, 2014.
 • Ala smo se naodmarali, Muzej Vojvodine, 2015.
 • Dobrudžanski ratnici, Muzej Vojvodine, 2016.
 • Blago iz košnice, Muzej Vojvodine, 2017.
 • Sv Spiridon zaboravljeni čudotvorac, Muzej Vojvodine 2018.
 • 240 godina obarzovaнјa srpskih učitеlja, Muzej Vojvodine 2018.
 • Muzej prisajedinjenja, Muzeja Vojvodine 2018

Izvedeni projekti

 • Rekonzervacija dala keramičkog i osteološkog materijala, stalne postavke Narodni Muzej u Kragujevcu, Zorana Đorđević i Života Milanović, 2002.
 • Član stručne konzervatorske ekipa Muzeja Vojvodine na projektu Osavremenjivanje konzervatorskih laboratorija Muzeja Vojvodine, Donacija Vlade Japana 2006–2007.
 • Projekat predavanja iz preventivne konzervacije, restauracije i zaštita predmeta od drveta na Multi disciplinarnim studijama konzervacije i restauracije, CIK -2011.
 • Projekat konzervacija i restauracija predmeta primenjene umetnost, Riznica Manastira Krušedola, deo tima Muzeja Vojvodine u 2009, 2011, 2018.
 • Član stručne konzervatorske ekipa Muzeja Vojvodine na realizaciji izložbe i kataloga, Sačuvajmo – konzervacija i restauracija u Muzeju Vojvodi, 2011.
 • Projekat konzervacije i restauracije predmeta primenjene umetnost, Riznica Bačke, eparhije 2018.
 • Projekat saradlnje sa Likovnom Akademijom u Novom Sadu – Mastre studije konzervacije i restauracije.

Konferencije, seminari, predavanja

 • Ciklusi predavanja u organizaciji CIK-a, Galerije Matice srpske i Ministarstva za kulturu i informaciono društvo Republike Srbije, saradnju sa Visokim institutom za konzervaciju i restauraciju iz Rima, GMS 2011, 2012.
 • Ciklus predavanja Galerija Matice srpske u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom iz Novog Sada i drugim, GMS 2016, 2017, 2018.
 • Rad u Komisiji za ekspertizu izvršenih konzervatorsko-restauratorskih zahvata na predmetima od drveta a koji su deo stalno postavke Galerije Pavla Beljanskog, Novi Sad 2017.
 • Rad i predavanje na temu Konzervacija i restauracija mitropolijske kočije, Konferencija sa mađunarodnim učešćem, Transport i prevoz robe kao kulturno nasleđe, 23-24, Beograd DKS, novembar 2017.
 • Savetnik na projektu, stručna saradnja – Fakultetska biblioteka u Beogradu, Organizacija konzervatorske  laboratorije, savetnik na  projektu, Beograd 2017.
 • Predavanje na temu – Zaštita kulturnih dobara, konzervacija i restauracija u Muzeju Vojvodine,  Prirodno matematički fakultet u Novom Sadu u saradnji sa Muzejom Vojvodine, Novi Sad 2017.
 • Predavanje na temu – Etička dilema vezana za tretman čišćenja debelih slojeva nečistoća i preslikana na ikoni iz 18 – 19 veka, najverovatnije rad Jovana Četirovića Grabovana.
 • Seminar – Nove metode čišćenje slika na platnu, Instituta za konzervaciju i restauraciju iz Firence, Republika Italija, Galerija Matice srpske u Novom Sadu, 2019.

 

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar