Zaprežni zagrtači (II deo) - Музеј Војводине

Zaprežni zagrtači (II deo)

16.11.2022. | Budi odgovoran prema duhu i telu

Posetioci stalne postavke Muzejskog kompleksa Kulpin, smeštene u Paviljonu 2, odnosno zgradi bivše konjušnice, kovačnice i mašinske radionice, mogu videti i razgledati tri zaprežna zagrtača, specifičnog konstruktivnog rešenja. U odnosu na zagrtače predstavljene u prvom delu, specifičnost se ogleda u obliku zagrtačke daske. Ona nije „klasična“, dvodelna, sastavljena iz dvostranog trougaonog raonika ili strelaste motičice, na prednjem delu, i u nastavku dva kripa, koja se nadovezuju, nego je oblika ili raonika ili plužne daske.

Zagrtači su proizvedeni između dva svetska rata; izrađivani su zanatski i industrijski. Nažalost, ni na jednom od njih nije sačuvana oznaka kao što je, na primer: zaštitni znak, naziv proizvođača, ime zanatlije, tip zagrtača i slično. Jedino kod fabričkog (inv. br. 464) postoji originalna boja – tamnozelena. Na osnovu pregleda literature, pretpostavka je da je reč o nemačkim proizvođačima, ili Fabrika plugova „Gebr. Eberhardt“, Ulm ili Fabrika mašina „A. Ventzki“, Graudenc.

Sa druge strane, kao što zaključujemo iz njihovog naziva, prema načinu vuče su zaprežni, gde se za vuču uprezao jedan konj. Mašinom je upravljao jedan rukovalac, kao i konjem.

Zaprežni zagrtači su istraživačkim radom pronađeni u Kulpinu i Maloj Bosni –Šebešiću.

Tri zaprežna zagrtača specifičnog konstruktivnog rešenja

a) Jednoredni zaprežni zagrtač (inv. br. 93) je tako konstruktivno rešen da se britvaste motičice mogu zameniti zagrtačkim daskama, oblika plužne daske. Na ovaj način se međuredni kultivator pretvara u zagrtač. Plužne daske su fabričke izrade, s obzirom da su na njihovoj leđnoj strani utisnuti zaštitni znak, inicijali „V & N“ i oznaka „FK 10“. Pretpostavka je da se radi o poznatom austrijskom proizvođaču poljoprivredne mehanizacije „Vogel & Noot“. On je 2000. godine otkupljen iz Kulpina.

sl. 1. Jednoredni zaprežni zagrtač (inv. br. 93), foto: Filip Forkapi

Na fotografiji, na zadnjem delu zagrtača možemo da vidimo britvaste motičice i zagrtačke daske, oblika plužne daske.

b) Zagrtačku dasku jednorednog zaprežnog zagrtača (inv. br. 202) predstavljaju dva raonika, trougaonog oblika. Oni su postavljeni na vertikalnim nosačima, obrazujući trougaoni ram. Imaju mogućnost obrtanja oko vertikalne ose, dok se stranice trougaonog rama, takozvana krila, mogu razmicati pomeranjem vođica, oblika elipse. Na ovaj način se, u zavisnosti od međurednog razmaka, podešava širina zagrtanja. Osloni točak ima mogućnost podešavanja, kako po visini (gore-dole), tako i isturenosti (napred-nazad).

On je poklonjen 2001. godine. Vredno je zabeležiti ime darodavca, kako bi se još jednom naglasio značaj darovanja predmeta za muzeje. To je Petko Tomić, Mala Bosna –Šebešić.

sl. 2. Jednoredni zaprežni zagrtač (inv. br. 202), foto: Filip Forkapić

v) Jednoredni zaprežni zagrtač (inv. br. 464) predstavlja planet ili takozvani kultivator američkog tipa. Kod njega, radni organi imaju mogućnost zamene, te se na taj način dobijaju različita oruđa, da li međuredni kultivator ili zagrtač. To mogu biti „klasična“ zagrtačka daska, plužne daske ili motičice raznovrsnog oblika.

Specifično za ovaj konstruktivni tip zagrtača je to što postoje dva mehanizma za podešavanje rada i to: širine zagrtanja i dubine rada. Samo podešavanje se izvodi u hodu, automatski, bez prekidanja rada, što je osnovna razlika u odnosu na standardne zagrtače, kod kojih se izvodi sa pauzama u radu, ručnim podešavanjem. Dakle, mehanizam se sastoji iz nazubljenog segmenta i poluge sa ručicom i jezičkom.

Ram zagrtača čine dva bočna krila i vođice. Bočna krila su zglobno spojena za vođice i pomoću mehanizma se ona približavaju ili udaljavaju, čime se ram proširuje, odnosno skuplja. Time se zapravo podešava širina zagrtanja prema međurednom razmaku. Drugim mehanizmom se osloni točak pomera napred-nazad i na taj način se podešava dubina rada.

Zagrtačke daske predstavljaju dve plužne daske, koje se nalaze na zadnjem delu bočnih krila rama. Postavljene su na nosaču koji se završava zglobom. One imaju mogućnost obrtanja oko vertikalne ose, čime se zaokreću i time se podešava njihov ugao otvorenosti.

On je poklonjen 2008. godine. Vredno je zabeležiti ime darodavca, kako bi se još jednom naglasio značaj darovanja predmeta za muzeje. To je Mihal Valenćik, Kulpin.

sl. 3. Jednoredni zaprežni zagrtač (inv. br. 464), foto: Filip Forkapić

Filip Forkapić, dipl. ing. poljoprivrede, muzejski savetnik

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar