Мисија

Музеј Војводине је комплексна, матична установа за све музеје у Војводини, која прикупља, обрађује, чува и презентује покретно културно наслеђе, из времена од пре 8.000 година до данас, на простору Аутономне покрајине Војводине. Наша мисија је да едукујемо стварне и виртуелне посетиоце о културном наслеђу кроз изложбе, публикације, едукативне програме и информационо-комуникационе технологије у складу са захтевима савременог човека.

Изјава мисије

Ми се бавимо људском прошлошћу и верујемо у моћ њених трагова, који инспиришу савременог човека и помажу му у сагледавању положаја у модерном свету, олакшавајући му будућност.

Визија

Музеј Војводине ствара посебне програме како би укључио и инспирисао што више људи да упознају културно наслеђе као наслеђе целог човечанства, у циљу развијања свести о његовом значају и неопходности очувања за будућа поколења.

Accessibility Toolbar