Музејска играоница за најмлађе - Muzej Vojvodine

Музејска играоница је посебан едукативни програм намењен деци старијег предшколског и млађег основношколског узраста, у чијој реализацији учествују и родитељи и васпитачи деце.

Програм се састоји из теоријског и практичног дела. У теоријском делу деца усвајају основне информације о музејима уопште, музејској делатности, Музеју Војводине, и различитим темама из области археологије, историје, етнологије, примењене и ликовне уметности, а у креативном делу деца се изражавају кроз ликовно, музичко и литерарно стваралаштво.

Циљ овог програма је да деца усвоје елементарна знања о музејима, музејској делатности, те да упознају културну баштину коју Музеј Војводине чува; да се код деце подстакне формирање навика посећивања институција културе, развијање културних потреба и интересовања, ширење музејске културе. Специфичност овог програма огледа се кроз методолошке облике рада примерене деци поменутог узраста.

Музејска играоница одржава се недељом у 11 сати.

Accessibility Toolbar