Нематеријално културно наслеђе етничких заједница у Војводини - Muzej Vojvodine

Нематеријално културно наслеђе етничких заједница у Војводини

21.12.2017. | Вести

На Конкурсу за финансирање или суфинансирање пројеката из области кулутрног нематеријалног наслеђа Републике Србије за 2017. годину, Музеју Војводине су одобрена средства за реализацију пројекта под називом „Истраживање, документовање и презентација нематеријалног културног наслеђа етничких заједница у Војводини“.

Током 2017. године чланови Етнолошког одељења Музеја Војводине (са сарадницима) у више наврата обавили су теренско истраживање у Бајмоку, Таванкуту, Малој Босни, Безданским салашима, Сомбору, Бачком Моноштору, Шиду, Бачинцима и Бачком Петровцу – местима у којима живи буњевачко, шокачко, русинско и словачко становништво. Непосредан контакт са припадницима наведених етничких заједница довео је до тога да се поједине чињенице потврде или оповргну, али и да се прикупе и забележе нове, чији ће се развој пратити у наредном периоду. Прикупљени подаци првенствено су потврдили постојање и очување националне свести, а нарочито постојање жеље за слогом и сарадњом са другим етничким заједницама. Скоро сви казивачи поносно су истицали своју етничку припадност и особеност, те се могао назрети идентитетски елеменат одређене етничке заједнице. Истраживани су и прикупљани подаци у оквиру следећих тема: традиционална исхрана, текстилно покућство, народно градитељство, традиционалне занатске вештине, ускршњи и божићни обичаји и народне ношње. Разговори у форми интервјуа вођени су са око 50-так казивача различите старосне и образовне структуре, као и различитог материјалног стања. Током разговора о занатству наметнула се тема одласка занатлија на вашаре по Војводини, па је тако обрађен и традиционални вашар, његова организација, датуми одржавања, занатска роба, али и нова, савремена роба и услуге. Етнолози су зато посетили вашаре у следећим местима: Шиду, Руми, Бачкој Тополи и Дебељачи.

Успешно реализованим теренским истраживањима у оквиру поменутог пројекта, Етнолошко одељење Музеја Војводине завршава 2017. годину.

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar