Организациона структура - Muzej Vojvodine
organizaciona-struktura-stablo

Мр Лидија Мустеданагић

Помоћник директора

Одељење археологије

Мр Лидија Баљ

Руководилац одељења, музејски саветник – археолог

Мр Тијана Станковић Пештерац

Виши кустос, археолог

Мр Јован Коледин

Виши кустос, археолог

Станко Трифуновић

Музејски саветник, археолог

Далибор Недвидек

Музејски саветник, археолог

Дарко Радмановић, МА

Кустос, археозоолог

Александар Медовић

Виши кустос, археоботаничар

Вера Војт

Музејски саветник, цртач

Весна Карпузовић

Виши документариста

Одељење старије и културне историје

Сузана Миловановић

Руководилац одељења, музејски саветник – историчар

Љубица Отић

Музејски саветник, историчар

Веселинка Марковић

Mузејски саветник, историчар

Милкица Поповић

Музејски саветник, историчар

Снежана Добрић

 Виши кустос , историчар

Јелена Добровић Бојановић

Kустос, академски графичар

Чарна Милинковић

Виши кустос , историчар

Мирјана Лакић, МА

Кустос, историчар

Александра Стефанов

Виши кустос, историчар уметности

Драгана Гарић

Кустос, историчар уметности

Свјетлана Максимовић

Документариста

Одељење савремене историје

Др Предраг Бајић

Руководилац одељења, виши кустос – историчар

Кристина Менеши

Виши кустос , историчар

Др Александар Хорват

Кустос, историчар

Душан Миљковић

Кустос, историчар

Татјана Стојков

Кустос, историчар

Мр Дарјуш Самии

Виши кустос , историчар

Војислав Мартинов

Кустос, историчар

Ивана Кулачин

Кустос, историчар

Дејан Болорин

Кустос, историчар

Татјана Вучићевић

Виши документариста

Музеј Присаједињења 1918. године

Зоран Вељановић

Руководилац одељења, архивски саветник, кустос – историчар

Одељење етнологије

Мр Катарина Радисављевић

Руководилац одељења, музејски саветник, етнолог

Љиљана Трифуновић

Музејски саветник, етнолог

Александар Петијевић

Музејски саветник, етнолог

Богдан Шекарић

Музејски саветник, етнолог

Др Татјана Бугарски

Виши кустос, етнолог

Александар Антуновић

Кустос, етнолог

Гордана Јолић

Виши документариста

Одељење музејски комплекс Кулпин

Филип Форкапић

Руководилац одељења, виши кустос, дипл. инг. пољопривреде

Тања Ђуђић

Виши кустос, етнолог

Драгана Вујаклија

Виши кустос, педагог

Одељење конзервације и рестаурације

Зорана Ђорђевић

Руководилац одељења, конзерватор саветник, конзерватор за материјал од дрвета

Ана Олајош

Конзерватор саветник, конзерватор за материјал од метала

Драгана Живковић

Конзерватор саветник, конзерватор за керамички, порцулански и фајансни материјал

Сања Влаховић

Конзерватор за материјал од папира

Бојана Костић – Крчадинац

Kонзерватор за материјал од текстила

Љиљана Ражнатовић

Виши техничар, конзерватор за материјал од папира

Драган Огар

Виши техничар, конзерватор за материјал од метала

Љубица Папић Ристановић

Виши техничар, конзерватор за материјал од текстила

Драган Благојевић

Tехничар, конзерватор за керамику

Милица Ђукић

Фoтограф

Миленко Дашић

Виши техничар, столар

Одељење за издавачку делатност и библиотеку

Бранка Пољак

Руководилац одељења, библиотекар

Мр Лидија Мустеданагић

Mузејски саветник

Маја Гојковић

Библиотекар

Оливера Огњановић

Самостални књижничар

Николина Бешир

Самостални књижничар

Иван Кукуров

Tехнички уредник

Одељење за педагошки рад и односе са јавношћу

Слађана Велендечић

Руководилац одељења, портпарол, кустос, педагог

Владимира Станисављевић

Mузејски саветник, педагог

Ивана Степанов – Тасић

Виши кустос, педагог

Татјана Љубојевић

Kустос, педагог

Љиљана Костић

Kустос, педагог

Милорад Станојев

Mузејски водич

Љубомир Петровић

Mузејски водич

Немања Костић

Mузејски водич

Драган Стојановић

Mузејски водич

Сувенирница

Весна Шишић

Дипл. економиста

Одељење матичне службе

Илија Комненовић

Руководилац одељења, музејски саветник, историчар

Наталија Вуликић

Информатичар

Клаудија Петровић

Информатичар

Сташа Арсеновић Копривица

Kустос, етнолог

Никола Мркшић

Kустос, археолог

Одељење општих и правних послова

Јелена Андрић

Секретар Музеја Војводине, дипл. правник

Миодраг Савић

Pеферент за безбедност и заштиту

Ирена Чањи – Анушиак

Tехнички секретар

Константина Себастијан

Aдминистративни радник

Техничка служба

Звонко Борас

Oрганизатор послова Техничке службе

Зоран Глумац

Илија Гаруновић

Одељење рачуноводства

Златка Виславски-Мункачи

Руководилац одељењa, координатор финансијских и рачуноводствених послова

Разија Огар

Финансијско-рачуноводствени сарадник

Вијерочка Шипка

Сарадник за финансијско-рачуноводствену аналитику

Милан Драгељевић

Eконом