Одељење општих и правних послова - Музеј Војводине

Одељење општих и правних послова

12.09.2013. | О музеју

Одељење у Музеју Војводине учествује у реализацији програмских активности и раду целокупног Музеја. У рализацији ових програмских активности опште одељење је заступљено преко техничке службе, која врши техничку израду и монтажу изложби, њихов транспорт. Ова служба обавља и послове везане за одржавање објеката Музеја. Послове обезбеђења обавља одговарајућа служба, која током радног времена Музеја обавља и послове везане за комуникацију са другим установама, рад на телефонској централи. Ове послове организује референт за безбедност и заштиту.

Послове везане за припрему и израду правних аката Музеја, правно заступање Музеја, израду разних одлука и решења, као и тумачење законских прописа ради секретар Музеја. Послове везане за канцелариско пословање као и дактилографске послове обавља административни радник.

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar